• Hjem
  • Kurs
  • B2.3 og B2.4 Klasseromspakke

B2.3 og B2.4 Klasseromspakke

Den andre delen av kurset i norsk på B2-nivå tilbyr en grundig utforskning av ulike aspekter av norsk liv og kultur, skreddersydd for avanserte studenter. Viktige studieområder inkluderer:

  • Historie: En oversikt over norsk historie fra vikingtiden til et moderne selvstendig samfunn.
  • Nasjonsbygging: Utforsking av nasjonal identitet gjennom språk, kunst og kulturelle symboler.
  • Studium av kjente norske kunstnere/forfattere som Edvard Munch og Knut Hamsun.
  • Styre: Analyse av Norges politiske struktur, demokrati og rettssystem.
  • Politikk: Grundig gjennomgang av politiske partier, politiske forskjeller og ytringsfrihet.
  • Internasjonale relasjoner: Norges rolle i globale sammenhenger, inkludert forholdet til NATO og EU, og historiske hendelser som motstanden under andre verdenskrig.
Dette avanserte norske klasseromskurset gir studentene en dyp forståelse av Norges samfunnsmessige, kulturelle og politiske landskap og forbedrer ytterligere deres avanserte ferdigheter i det norske språket.

Siste plasser.