Inlearn er Inovativ.

InLearn tilbyr personlig tilpasset norskkurs som gjør det enklere for hver elev å lykkes i tilegnelsen av norsk som et annetspråk, samt i kulturell og sosial integrasjon.

Education Images
Education Images
Education Images

Vårt engasjement

I klassene vil våre lærere fokusere på alle komponentene i språket, som å snakke, lytte, lese og skrive, men også samtale, grammatikk, uttale og rollespill for daglige hypotetiske situasjoner.

Elever og lærere jobber sammen som et team, i et trygt og engasjerende miljø som lar hver elev forbedre og praktisere språket med oppmuntring og tillit.

Klassene er interaktive og morsomme, med en student-basert tilnærming.

Fleksible klasser

Inlearn tilbyr kurs med ulike timeplaner, nivåer og varighet for å gjøre det mulig for alle studentene å lære i sitt eget tempo og i tråd med deres spesifikke behov.

Lær fra hvor som helst

I tillegg til klasseromskurs tilpasser Inlearn læringsreisen din ved å tilby online- og hybrid som lar deg bytte mellom de to etter dine behov.

Erfarne lærere

Undervisning handler også om lidenskap. Hos Inlearn velger vi de beste lærerne med erfaring, lidenskap og spesifikk opplæring i å undervise norsk som andrespråk.

Se ledige stillinger

Møt læreren din!

Vårt dedikerte team


Ditt engasjement

Det er forventet at du arbeider selvstendig før og etter  timene, gjør øvelser og studerer det materiale som er tildelt og levert av din veileder.

Ved å bli med i våre kurs, vil du også få tilgang til ubegrensede online ressurser som vil tillate deg å maksimere resultatene dine ved å kontinuerlig jobbe med og repetere innholdet du har lært, mellom øktene.

Øvelse gjør mester, og du vil også spille en stor rolle i din egen utvikling og fremgang.

About Images