Norskundervisning er gøy

Velkommen til INlearn – der ditt engasjement blir en nøkkel til å åpne dører for en hel verden av læring og vekst. Som lærer hos oss, vil du ikke bare forme fremtiden for våre deltakere, men også berike din egen reise som pedagog. Del kunnskap, bygg broer mellom kulturer, og bli en del av et inkluderende fellesskap dedikert til å gi alle en sjanse til å blomstre. Hos INlearn, er vi et team som er opptatt av fellesskap og  kunnskap og vi inviterer deg til å bli med på reisen.

Undervise i norsk som andrespråk (NOA)

Inlearn Norway AS er en ledende språkopplærings institusjon og leverer både klasseromskurs, nettbaserte kurs og bedriftskurs. Med økende forespørsel trenger vi nye kollegaer til:

 • Nettbasertundervisning i hele verden (Virtual klasserom i Teams)
 • Klasseromkurs i Oslo
 • Bedriftskurs i Oslo og området

Vi søker deg som ønsker å bli en del av vårt energiske og utviklingsorienterte lærerteam. Vi setter stor pris på lærere som tar initiativ til samarbeid med kolleger, er kreative og tenker «ut av boksen».

Venner beskriver deg som moderne, løsnings orientert, kreativt og en god leder.

About Images

Det er flere gode grunner til å ønske å jobbe hos INlearn:

Faglig utvikling: INlearn fokuserer på høy kvalitet i opplæringen. Lærere har muligheten til å utvikle seg faglig gjennom å undervise i et spennende fagfelt og bruke moderne undervisningsmetoder.

Mangfoldige muligheter: Som en godkjent privat tilbyder av norskopplæring, tilbyr INlearn en rekke ulike kurs og undervisningsopplegg. Dette gir lærere muligheten til å undervise i forskjellige kurs og arbeide med varierte grupper av deltakere.

Bidra til samfunnsdeltakelse: Lærere hos INlearn spiller en viktig rolle i å hjelpe innvandrere med å utvikle språkkunnskaper og samfunnskunnskap som er avgjørende for en vellykket integrering i det norske samfunnet.

Flexibilitet: INlearn kan tilby ulike undervisningsmodeller, inkludert nettbaserte kurs. Dette gir lærere fleksibilitet i arbeidstid og -sted.

Profesjonelt fellesskap: INlearn skaper et miljø hvor lærere kan dele erfaringer, ideer og beste praksis. Dette fellesskapet kan bidra til faglig vekst og samarbeid.

Støtte og veiledning: Lærere hos INlearn får tilgang til veiledningskurs og ressurser som kan hjelpe dem med å videreutvikle undervisningsevnene sine. Fleksibilitet i undervisningen skal dekke ulike behov blant deltakerne.

Bidra til målet: Som en del av INlearn-teamet har lærere muligheten til å være med på å oppfylle målet om å styrke innvandreres muligheter til å delta aktivt i det norske samfunns- og arbeidslivet.

Jobbsikkerhet: Gjennom å jobbe med en godkjent tilbyder som INlearn, kan lærere ha en trygg arbeidsplass med mulighet for kontinuerlig opplæring og utvikling.

Personlig erfaring: Å jobbe med voksne innvandrere i en lærerrolle kan være en givende og berikende opplevelse, hvor man kan bidra til en reell positiv endring i deltakernes liv.

Påvirkning: Lærere hos INlearn har muligheten til å påvirke undervisningsmetoder, læreplaner og tilnærminger for å sikre at opplæringen er så effektiv og relevant som mulig.

som har gjerne følgende kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • NOAS/LING student og/eller student i Nordiske studier, med mål om 30SP i norsk som andrespråk
 • Lærerutdanning/PPU/didaktikk i norsk
 • Undervisningserfaring
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gode formidlingsevner og norskkunnskaper
 • Selvstendig, men ser mulighetene i samarbeid

Vi oppfordrer deg også til å søke om du har annen relevant utdanning eller erfaring.

Dine arbeidsoppgaver består hovedsakelig av :

 • Planlegge og gjennomføre undervisning i norsk for voksne innvandrere på nivå A0-C1
 • Følge opp og kommunisere med kursdeltakerne
 • Samarbeide med bedrifter
 • Utføre administrative oppgaver knyttet til kursene
 • Være en aktiv bidragsyter i skolens profesjonelle læringsfellesskap

Et givende og utfordrende arbeid

 • Motiverte internasjonale kursdeltakere som ønsker rask progresjon
 • Hyggelige kolleger med høy fagkompetanse og godt humør
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Rom for kreativitet
 • Fleksibel arbeidstid og fleksibilitet med tanke på arbeidsmengde

En god lærer

En god lærer i norsk er en engasjert og dyktig pedagog som er lidenskapelig opptatt av å hjelpe sine elever med å mestre språket, er tålmodig og empatisk, og har evnen til å skape en positiv og støttende læringsatmosfære hvor alle elever føler seg trygge og respekterte.

En god lærer i norsk er også svært kompetent når det gjelder faget sitt, har en grundig forståelse for språkets struktur og grammatikk, og kan formidle dette på en enkel og tilgjengelig måte. Samtidig er læreren bevisst på ulike læringsstiler og tilpasser undervisningen for å møte individuelle behov.

Er det deg?

Videre er en god lærer i norsk kreativ og variert i sin undervisningsmetode, bruker en rekke ulike verktøy, ressurser og aktiviteter for å gjøre læringen engasjerende og interessant. Dette kan inkludere bruk av moderne teknologi, spill, diskusjoner og praktiske oppgaver som gjenspeiler virkelige situasjoner.

En god lærer i norsk er også en veileder og mentor for sine elever, gir konstruktiv tilbakemelding, oppmuntrer til egen refleksjon og gir praktiske råd for å forbedre språkferdighetene. Denne læreren oppmuntrer også til aktiv deltakelse og kommunikasjon på norsk både innenfor og utenfor klasserommet.

En god lærer i norsk er en livslang student selv, er dedikert til kontinuerlig faglig utvikling, holder seg oppdatert på de siste pedagogiske trendene og tilpasser undervisningen etter nye utfordringer og behov som oppstår i en stadig skiftende undervisningskontekst.

Lyst til å bli vår nye kollega?

Send gjerne søknad og CV til: [email protected]

Aktuelle søkere vil bli innkalt til online-intervju i TEAMS.

Ihht. integreringsforskriften §67 er det krav til norsk som andrespråk (30 studiepoeng).

Søkere uten norsk som andrespråk kan også søke, dersom det er aktuelt å ta dette som videreutdanning.

Personlig egenhet vil bli vektlagt.

About Images