Er du en nybegynner?

Vi hjelper deg med å sjekke nivået ditt for å sikre at du blir med på det beste kurset for deg.

Plasseringstest forA1 / A2 nivå                               Plasseringstest for B1 / B2 nivå

Hva vil jeg lære på kurset?

Hvert nivå har et spesifikt program med forskjellig innhold, avhengig av elevenes kunnskap og ferdighetsnivå. For å lære mer om hva du vil lære på ditt nivå, se Johns eventyrreise med videoene nedenfor.

For how long does the course run?

Hos Inlearn tilbyr vi studentene muligheten til å bestille kurset for den varigheten som passer best. Du kan bestemme hvor lenge du vil studere avhengig av hvilket nivå du ønsker å oppnå.

Hvis du trenger hjelp eller veiledning i denne saken, vennligst kontakt oss.

Nivå A0

På slutten av A0-kurset kan studentene forstå og bruke:

– kjente hverdagsuttrykk

– grunnleggende fraser

– introdusere seg selv og andre og kan stille og svare på spørsmål om personopplysninger.

Nivå A1

På slutten av A1-kurset kan studentene forstå og bruke:

– Uttrykk knyttet til områder som er grunnleggende og personlige; familie, shopping, lokal geografi og arbeid

– Rutineoppgaver med enkel og direkte informasjon om kjente og rutinemessige forhold.

– Enkeltord aspekter ved hans/hennes bakgrunn, nærmiljø og behov.

Nivå A2

På slutten av A2-nivå kan elevene forstå og bruke:

– Hovedpunkter med klare standardinnspill om kjente saker man jevnlig møter i arbeid, skole, fritid osv.

– Håndtere de fleste situasjoner som kan oppstå ved reiser

– Lage enkle sammenhengende tekster om emner som er kjente eller av personlig interesse.

– Beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og ambisjoner og gi korte begrunnelser og forklaringer på egne meninger og planer.

Nivå B1

På slutten av B1-kurset kan studentene forstå og bruke:

– Hovedideer i kompleks tekst om både konkrete og abstrakte emner, inkludert tekniske diskusjoner innen hans/hennes spesialfelt.

– Samhandle med en grad av flyt og spontanitet som gjør regelmessig interaksjon med morsmål fullt mulig uten belastning for noen av partene.

– Produsere klar og detaljert tekst om et bredt spekter av emner og forklare et synspunkt på et aktuelt tema som gir fordeler og ulemper ved ulike alternativer.

Nivå B2

På slutten av B2-kurset kan studentene forstå og bruke:

– Bredt spekter av krevende, lengre tekster, og gjenkjenne implisitt mening.

– Uttrykke seg flytende og spontant uten mye åpenbar leting etter uttrykk.

– Bruke språket fleksibelt og effektivt til sosiale og faglige formål.

– Produsere tydelig, godt strukturert, detaljert tekst om komplekse emner, som viser kontrollert bruk av organisasjonsmønstre, koblinger og sammenhengende enheter.