Vilkår for bruk

 

Oversikt

Dette nettstedet driftes av Inlearn Norway. Gjennom hele nettstedet refererer vilkårene «vi», «oss» og «vår» til Inlearnnorway. Inlearn Norway tilbyr dette nettstedet, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester tilgjengelig fra dette nettstedet til deg som bruker, underlagt din aksept av alle vilkår, betingelser, retningslinjer og meldinger som er angitt her.

Ved å besøke nettstedet vårt og/eller kjøpe noe fra oss, binder du deg til vår «Tjeneste» og samtykker i å være bundet av følgende vilkår og betingelser («Vilkår for bruk», «Vilkår»), inkludert de tilleggsbetingelser og retningslinjer som refereres til her og/eller er tilgjengelige via hyperkobling. Disse vilkårene for bruk gjelder for alle brukere av nettstedet, inkludert, uten betingelser, brukere som er nettlesere, leverandører, kunder, handelsmenn og/eller bidragsytere av innhold.

Vennligst les disse vilkårene for bruk nøye før du får tilgang til eller bruker nettstedet vårt. Ved å få tilgang til eller bruke en del av nettstedet, samtykker du i å være bundet av disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar alle vilkår og betingelser i denne avtalen, kan du ikke få tilgang til nettstedet eller bruke noen tjenester. Hvis disse vilkårene for bruk anses å være et tilbud, er aksepten uttrykkelig begrenset til disse vilkårene for bruk.

Enhver ny funksjon eller verktøy som legges til den nåværende butikken, skal også være underlagt vilkårene for bruk. Du kan gjennomgå den mest oppdaterte versjonen av vilkårene for bruk når som helst på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse vilkårene for bruk ved å legge ut oppdateringer og/eller endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden regelmessig for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstedet etter at endringer er lagt ut, utgjør aksept av disse endringene.

 

DEL 1 – VILKÅR FOR NETTBUTIKKEN

Ved å godta disse vilkårene for bruk, bekrefter du at du er minst myndig i din stat eller provins, eller at du er myndig i din stat eller provins og har gitt oss ditt samtykke til å la eventuelle mindreårige som du har ansvar for, bruke dette nettstedet.

Du kan ikke bruke våre produkter til noen ulovlig eller uautorisert formål, og du kan heller ikke, ved bruk av tjenesten, bryte noen lover i din jurisdiksjon (inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrettslover).

Du må ikke overføre noen internett-ormer eller virus eller noen annen kode av ødeleggende karakter.

Brudd på noen av vilkårene vil føre til umiddelbar oppsigelse av tjenestene dine.

DEL 2 – GENERELLE BETINGELSER

Vi forbeholder oss retten til å nekte service til hvem som helst av hvilken som helst grunn til enhver tid.

Du forstår at dine dataopplysninger (ikke inkludert kredittkortinformasjon), kan overføres ukryptert og involvere (a) overføringer over ulike nettverk; og (b) endringer for å tilpasse og tilpasse seg tekniske krav til tilkoblingsnettverk eller enheter. Kredittkortinformasjon krypteres alltid under overføring over nettverk.

Du samtykker i å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, selge videre eller utnytte noen del av tjenesten, bruk av tjenesten eller tilgang til tjenesten eller noen kontakt på nettstedet gjennom hvilken tjenesten tilbys, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra oss.

Overskriftene som brukes i denne avtalen, er kun inkludert for bekvemmelighet og vil ikke begrense eller påvirke disse vilkårene på noen annen måte.

DEL 3 – NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET OG TIDSPUNKT AV INFORMASJON

Vi er ikke ansvarlige hvis informasjon som er tilgjengelig på dette nettstedet, ikke er nøyaktig, komplett eller oppdatert. Materialet på dette nettstedet er kun til generell informasjon og bør ikke tas til inntekt eller brukes som eneste grunnlag for å ta beslutninger uten å konsultere primær, mer nøyaktig, mer fullstendig eller mer aktuelle kilder til informasjon. Enhver tiltro til materialet på dette nettstedet skjer på egen risiko.

Dette nettstedet kan inneholde visse historiske opplysninger. Historisk informasjon er nødvendigvis ikke nåværende og gis kun for din referanse. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet på dette nettstedet når som helst, men vi har ingen forpliktelse til å oppdatere informasjonen på vårt nettsted. Du samtykker i at det er ditt ansvar å overvåke endringer på vårt nettsted.

DEL 4 – ENDRINGER TIL TJENESTEN OG PRISER

Priser for våre produkter kan endres uten varsel.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre eller avbryte tjenesten (eller en del eller innhold derav) uten varsel når som helst.

Vi skal ikke holdes ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, prisendringer, suspensjon eller avbrytelse av tjenesten.

DEL 5 – PRODUKTER ELLER TJENESTER (hvis aktuelt)

Bestemte produkter eller tjenester kan være tilgjengelige eksklusivt online gjennom nettstedet. Disse produktene eller tjenestene kan ha begrensede mengder og er underlagt retur eller bytte kun i henhold til vår returpolicy.

Vi har gjort enhver innsats for å vise, så nøyaktig som mulig, fargene og bildene på våre produkter som vises i butikken. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm viser noen farge nøyaktig.

Vi forbeholder oss retten, men er ikke forpliktet, til å begrense salget av våre produkter eller tjenester til noen person, geografisk region eller jurisdiksjon. Vi kan bruke denne retten fra sak til sak. Vi forbeholder oss retten til å begrense mengder av enhver produkt eller tjeneste vi tilbyr. Alle beskrivelser av produkter eller produktpriser kan endres når som helst uten varsel, etter vårt eneste skjønn. Vi forbeholder oss retten til å avslutte ethvert produkt når som helst. Ethvert tilbud om et produkt eller en tjeneste som er gjort på dette nettstedet, er ugyldig der det er forbudt.

Vi gir ingen garantier for at kvaliteten på noen produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale kjøpt eller oppnådd av deg, vil møte dine forventninger, eller at eventuelle feil i tjenesten vil bli rettet.

DEL 6 – NØYAKTIGHET AV FAKTURERING OG KONTOINFORMASJON

Vi forbeholder oss retten til å avvise eventuelle bestillinger du plasserer hos oss. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller kansellere mengder kjøpt per person, per husstand eller per bestilling. Disse begrensningene kan omfatte bestillinger som er plassert av eller under den samme kundekontoen, det samme kredittkortet og/eller bestillinger som bruker den samme fakturerings- og/eller leveringsadressen. I tilfelle vi gjør endringer eller kansellerer en bestilling, kan vi forsøke å varsle deg ved å kontakte e-post og/eller fakturaadresse/telefonnummer oppgitt på tidspunktet for bestillingen. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forby bestillinger som etter vårt skjønn ser ut til å være plassert av forhandlere, gjenforhandlere eller distributører.

Du samtykker i å gi nøyaktig, fullstendig og oppdatert kjøps- og kontoinformasjon for alle kjøp som er gjort i vår butikk. Du samtykker i å oppdatere kontoen din og annen informasjon, inkludert e-postadressen din og kredittkortnumre og utløpsdatoer, slik at vi kan fullføre transaksjonene dine og kontakte deg ved behov.

For mer detaljer, vennligst gjennomgå vår Returpolicy.

DEL 7 – VALGFRIE VERKTØY

Vi kan gi deg tilgang til tredjepartsverktøy som vi verken overvåker eller har noen kontroll over eller innspill i.

Du erkjenner og samtykker i at vi gir tilgang til slike verktøy «som de er» og «som tilgjengelig» uten garantier, representasjoner eller betingelser av noe slag og uten noen godkjenning. Vi skal ikke ha noen ansvar i det hele tatt som oppstår fra eller vedrører din bruk av valgfrie tredjepartsverktøy.

Enhver bruk av valgfrie verktøy som tilbys via nettstedet, er helt på egen risiko og skjønn, og du bør sørge for at du er kjent med og godtar vilkårene i verktøy som tilbys av den relevante tredjepartsleverandøren(e).

Vi kan også i fremtiden tilby nye tjenester og/eller funksjoner gjennom nettstedet (inkludert utgivelse av nye verktøy og ressurser). Slike nye funksjoner og/eller tjenester skal også være underlagt disse Vilkårene for bruk.

DEL 8 – LENKER TIL TREDJEPARTSNETTSTEDER

Visst innhold, produkter og tjenester tilgjengelige via vår Tjeneste kan inneholde materialer fra tredjeparter.

Lenker til tredjepartsnettsteder på dette nettstedet kan sende deg til nettsteder som ikke er tilknyttet oss. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller vurdere innholdet eller nøyaktigheten, og vi gir ingen garantier og vil ikke ha noen ansvar eller plikt for noen tredjeparts materialer eller nettsteder, eller for noen andre materialer, produkter eller tjenester fra tredjeparter.

Vi er ikke ansvarlige for noen skader eller tap knyttet til kjøp eller bruk av varer, tjenester, ressurser, innhold eller andre transaksjoner som er gjort i forbindelse med tredjeparts nettsteder. Vennligst gjennomgå nøye tredjepartsens retningslinjer og praksis og forsikre deg om at du forstår dem før du utfører  noen transaksjon. Klager, krav, bekymringer eller spørsmål vedrørende tredjepartsprodukter skal rettes til tredjepart.

DEL 9 – BRUKERKOMMENTARER, TILBAKEMELDINGER OG ANDRE INNLEGG

Hvis du på vår forespørsel sender visse spesifikke innsendelser (for eksempel konkurransedeltakelser) eller uten forespørsel fra oss, sender kreative ideer, forslag, planer eller andre materialer, enten online, via e-post, via post eller på annen måte (samlet kalt ‘kommentarer’), samtykker du i at vi når som helst, uten begrensning, kan redigere, kopiere, publisere, distribuere, oversette og ellers bruke i ethvert medium alle kommentarer du sender til oss. Vi er ikke forpliktet (1) til å holde noen av disse kommentarene skjult; (2) å betale kompensasjon for noen kommentarer; eller (3) å svare på noen kommentarer.

Vi kan, men har ingen forpliktelse til å overvåke, redigere eller fjerne innhold som vi etter eget skjønn avgjør er ulovlig, fornærmende, truende, ærekrenkende, pornografisk, obscøn eller på annen måte krenker en parts immaterielle rettigheter eller disse vilkårene for bruk.

Du samtykker i at kommentarene dine ikke vil krenke rettighetene til noen tredjepart, inkludert opphavsrett, varemerke, personvern, personlighet eller andre personlige eller eiendomsrettigheter. Du samtykker videre i at kommentarene dine ikke vil inneholde ærekrenkende eller på annen måte ulovlig, misbrukende eller uanstendig materiale, eller inneholde noen datavirus eller annen skadelig programvare som på noen måte kan påvirke driften av tjenesten eller noen relatert nettsted. Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse, late som om du er noen andre enn deg selv, eller på annen måte villede oss eller tredjeparter om opprinnelsen til noen kommentarer. Du er alene ansvarlig for eventuelle kommentarer du gjør og deres nøyaktighet. Vi tar ikke noe ansvar og påtar oss ikke noe ansvar for noen kommentarer postet av deg eller noen tredjepart.

DEL 10 – PERSONVERN

Din innsending av personlig informasjon gjennom butikken reguleres av vår «Lov om behandling av personopplysninger». For å se vårt vern av personopplysninger.

DEL 11 – FEIL, UNØYAKTIGHETER OG UNNLATELSER

Av og til kan det være informasjon på nettstedet vårt eller i tjenesten som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser som kan relatere seg til produktbeskrivelser, priser, kampanjer, tilbud, produktsendingsavgifter, transittider og tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å rette opp eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser, og å endre eller oppdatere informasjon eller kansellere bestillinger hvis noen informasjon i tjenesten eller på noen relaterte nettsteder er unøyaktig når som helst uten forhåndsvarsel (inkludert etter at du har sendt inn bestillingen din). Vi påtar oss ingen forpliktelse til å oppdatere, endre eller klarifisere informasjon i tjenesten eller på noen relaterte nettsteder, inkludert uten begrensning, prisinformasjon, bortsett fra som kreves ved lov. Ingen spesifisert oppdatering som er brukt i tjenesten eller på noen relaterte nettsted, bør tas for å indikere at all informasjon i tjenesten eller på noen relaterte nettsted er modifisert eller oppdatert.

DEL 12 – FORBUDT BRUK

I tillegg til andre forbud slik de er fastsatt i vilkårene for bruk, er det forbudt å bruke nettstedet eller dets innhold: (a) til noe ulovlig formål; (b) å oppfordre andre til å utføre eller delta i noen ulovlige handlinger; (c) for å bryte mot noen internasjonale, føderale, provinsielle eller statlige forskrifter, regler, lover eller lokale forskrifter; (d) å krenke eller krenke våre immaterielle rettigheter eller andres immaterielle rettigheter; (e) å trakassere, misbruke, fornærme, skade, ærekrenke, sprenge, krenke, true, injuriere eller diskriminere basert på kjønn, seksuell orientering, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemming; (f) å sende inn falsk eller misvisende informasjon; (g) å laste opp eller sende virus eller annen type skadelig kode som vil eller kan brukes på noen måte som vil påvirke funksjonaliteten eller driften av tjenesten eller noen relaterte nettsted, andre nettsteder eller Internett; (h) å samle inn eller spore personlig informasjon om andre; (i) å spamme, phishe, pharm, fortekst, edderkopp, kryl, eller skrape; (j) for noe obskønt eller umoralsk formål; eller (k) å forstyrre eller omgå sikkerhetsfunksjonene til Tjenesten eller noen relaterte nettsted, andre nettsteder eller Internett. Vi forbeholder oss retten til å avslutte bruken av tjenesten eller noen relatert nettsted for å bryte noen av disse forbudte bruksområdene.

DEL 13 – GARANTIFRASKRIVELSE; BEGRENSNING AV ANSVAR

Vi garanterer ikke, representerer eller gir garantier for at bruken av vår tjeneste vil være uavbrutt, til tiden, sikker eller feilfri.

Vi garanterer ikke at resultatene som kan oppnås fra bruk av tjenesten, vil være nøyaktige eller pålitelige.

Du samtykker i at vi fra tid til annen kan fjerne tjenesten for ubestemte perioder eller avbryte tjenesten når som helst, uten varsel til deg.

Du samtykker uttrykkelig i at din bruk av, eller manglende evne til å bruke, tjenesten er på egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester levert til deg gjennom tjenesten, leveres (med mindre annet er uttrykkelig angitt av oss) «som de er» og «som tilgjengelig» for din bruk, uten noen form for representasjon, garanti eller betingelse av noe slag, enten det er uttrykkelig eller underforstått, inkludert alle underforståtte garantier eller betingelser for salg, salgskvalitet for et bestemt formål, holdbarhet, tittel og ikke-krenkelse.

I intet tilfelle skal Inlearn Norway, våre ledere, ansatte, partnere, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteleverandører eller lisensgivere være ansvarlig for skade, tap, krav eller direkte, indirekte, tilfeldige, straffende, spesielle eller følgeskader av noen art, inkludert, uten begrensning, tapt fortjeneste, tapt inntekt, tapt besparelse, tap av data, erstatningskostnader eller lignende, uansett hvordan det oppstår, inkludert, uten begrensning, kontrakt, erstatningsmessig (inkludert uaktsomhet), strengt ansvar eller på annen måte, som oppstår av din bruk av tjenesten eller ethvert produkt som er kjøpt ved hjelp av tjenesten, eller for noen annen krav knyttet på noen måte til din bruk av tjenesten eller ethvert produkt, inkludert, men ikke begrenset til, noen feil eller utelatelser i ethvert innhold, eller noen tap eller skader av noe slag som oppstår som et resultat av bruk av tjenesten eller ethvert innhold (eller produkt) som er lagt ut, sendt eller på annen måte tilgjengelig via tjenesten, selv om det er blitt underrettet om deres mulighet. Fordi noen stater eller jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse eller begrensning av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, vil vår ansvarsbegrensning i slike stater eller jurisdiksjoner være begrenset til den største grad tillatt etter loven.

DEL 14 – SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å holde Inlearnnorway og våre eiere, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, ansatte, tjenesteleverandører, entreprenører, praktikanter, lisensgivere, leverandører og direktører skadesløse fra alle krav eller krav, inkludert rimelige advokatsalærer, som en tredjepart pådrar seg som følge av eller som et resultat av ditt brudd på disse Vilkårene for bruk eller dokumentene de inkorporerer via referanse, eller din overtredelse av noen lover eller rettigheter til en tredjepart.

DEL 15 – SEPARABILITET

I tilfelle at en bestemmelse i disse Vilkårene for bruk anses å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, skal slik bestemmelse likevel håndheves i den grad loven tillater det, og det skal være skilt fra disse Vilkårene for bruk, slik at gyldigheten og håndhevelsen av de gjenværende bestemmelsene ikke vil bli påvirket.

DEL 16 – OPPSIGELSE

Forpliktelser og ansvar til partene som oppsto før oppsigelsen skal overleve opphør av denne avtalen for alle formål.

Disse Vilkårene for bruk er effektive med mindre og til du eller vi avslutter dem. Du kan avslutte disse Vilkårene for bruk når som helst ved å varsle oss om at du ikke lenger ønsker å bruke tjenesten, eller når du slutter å bruke nettstedet vårt.

Hvis vi etter vårt skjønn bestemmer at du mislykkes, eller mistenkes for å ha mislyktes, å overholde noen vilkår eller bestemmelser i disse Vilkårene for bruk, kan vi også avslutte denne avtalen når som helst uten varsel, og du vil være ansvarlig for alle beløp som skyldes frem til og inkludert datoen for oppsigelsen. Bortsett fra hvor loven krever det, skal vi ikke være forpliktet til å tilbakebetale noen beløp til deg.

DEL 17 – HELE AVTALEN

Eventuell svikt fra vår side til å utøve eller håndheve noen rett eller bestemmelse i disse Vilkårene for bruk, skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse.

Disse Vilkårene for bruk og alle retningslinjer eller driftsregler som er lagt ut av oss på dette nettstedet eller angående Tjenesten, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss, og styrer din bruk av Tjenesten, og erstatter all tidligere eller samtidig kommunikasjon og forslag, enten muntlig eller skriftlig, mellom deg og oss (inkludert, men ikke begrenset til, tidligere versjoner av Vilkårene for bruk).

Enhver tvetydighet i tolkningen av disse Vilkårene for bruk skal ikke tolkes mot den som har utarbeidet avtalen.

DEL 18 – LOVVALG

Disse Vilkårene for bruk og eventuelle separate avtaler der vi tilbyr deg Tjenesten, skal styres av og tolkes i samsvar med Norges lover.

DEL 19 – ENDRINGER TIL VILKÅRENE FOR BRUK

Du kan når som helst se den nyeste versjonen av Vilkårene for bruk på denne siden.

Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, til å oppdatere, endre eller erstatte noen del av disse Vilkårene for bruk ved å legge ut oppdateringer og endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke nettstedet vårt regelmessig for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstedet vårt eller Tjenesten etter at endringer er lagt ut, innebærer aksept av disse endringene.

DEL 20 – KONTAKTINFORMASJON

Spørsmål om Vilkårene for bruk bør sendes til oss på [email protected].