Skolereglement og vilkår og betingelser

 

Inlearns skoleregler

Generelt:

1.1. Skolen er antirasistisk, upolitisk og ikke-religiøs. Inlearn er stolt av å akseptere alle elever for den de er, uavhengig av hvordan de ser ut, hva de tror på eller hvem de elsker. Elever og lærere kommer hit for å lære og ikke for å overbevise andre om sine tro eller overbevisninger.
1.2. Både lærere og elever bør arbeide under behagelige forhold. Krangling, banning og bruk av støtende språk aksepteres ikke. Vi forventer at alle i vår skole behandler hverandre med respekt. Ikke le av eller kritiser andre klassekameraters feil. Husk at alle er her for å lære.
1.3. Kursregistrering er begrenset til elever som fyller 18 år eller eldre i kalenderåret der kurset finner sted for klasseromskurs, og 15 år eller eldre for nettbaserte kurs. Elever under denne aldersgrensen vil ikke bli tatt inn på våre kurs. For alle elever under 18 år må kursavtalen signeres av deres verge eller forelder. Unntak kan gjøres i dialog med foresatte/verge.
1.4. Inlearn tilbyr kurs i norsk og samfunnskunnskap både til elever som er omfattet av introduksjonsprogrammet for nyankomne og de som ikke er omfattet av programmet. Begge grupper av elever må betale for kursene, siden Inlearn er en privat tilbyder av norskundervisning.
1.5. Det er forbudt å røyke inne i bygningen. Personer som røyker utenfor bygningen bes om ikke å kaste sigarettstumper eller noe annet på trappene eller rundt bygningen. Personer som blir tatt for å røyke inne i bygningen vil bli ilagt en bot på 500 kr.
1.6. Personer som er påvirket av alkohol og/eller andre stoffer, vil bli bedt om å forlate skolen uten rett til kompensasjon for tapte timer.
1.7. Brudd på reglene #1.1.- #1.6. vil følges av en offisiell advarsel; gjentatt adferd vil til slutt føre til utestengelse fra skolen uten rett til noen refusjon av verdien av deltakerens gjenværende kurs.
1.8. Lærerne er der for å hjelpe elevene innenfor skolens læreplan. De oversetter ikke brev eller andre tekster, og fyller heller ikke ut søknadsskjemaer, osv. Lærerens oppgave er å undervise i henhold til den norske læreplanen.
1.9. Det kan være informasjon på våre nettsider som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser, inkludert beskrivelser, priser, tilgjengelighet og ulike andre opplysninger. Inlearn forbeholder seg retten til å rette opp feil, unøyaktigheter eller utelatelser, og til å endre eller oppdatere informasjonen på nettstedene når som helst, uten forutgående varsel.

Kurs og undervisning:

2.1. Alle kurs undervises rent på norsk med rask progresjon, med mindre en kursbeskrivelse sier noe annet.
2.1.1. Varigheten av våre kurs oppgis i undervisningstimer per økt. Vår undervisningstime varer i 45 minutter.
2.1.2. Våre kurs og skolen er godkjent av Kompetanse Norge. Særlige regler gjelder for personer omfattet av introduksjonsloven. Hvis du har rett eller plikt til å gjennomføre godkjent undervisningstid, må du informere skolen om dette når du melder deg på et kurs. Skolen kan ikke utstede sertifikater med godkjente timer hvis du ikke har bedt om dette før kursstart, da prosessen krever kartlegging av dine ferdigheter og behov på forhånd.
2.2. Alle forventes å komme presis til timene (senest fem minutter før planlagt starttid), uavhengig av type økt (inkl. drop in). Når noen kommer for sent, vil det forstyrre andre i klassen og distrahere læreren.
2.3. Mobiltelefoner må være slått av eller satt i vibrasjonsmodus før kurset starter. Hvis en elev venter på et viktig anrop, bør vedkommende sitte nær døren og forlate rommet for å svare på anropet. Vis hensyn til pågående timer og hold stemmen lav gjennom hele skolen for å minimere forstyrrelser.
2.4. Spørsmål angående timen bør stilles under timene. Læreren har rett og plikt til å hvile i pausene.
2.5. Eventuelle administrative spørsmål, for eksempel angående kursdatoer, avgifter eller skolens åpningstider, bør rettes til resepsjonen, ikke til lærerne.
2.6. (Gjelder ikke for ettårsprogram) Å bytte fra en kursgruppe til en annen under et kurs på grunn av eksterne og uforutsette omstendigheter (f.eks. sykdom hos et nært familiemedlem) kan avtales, men vil bli belastet med et administrasjonsgebyr. Kursdeltakeren vil fortsette timene i en annen gruppe lik den de måtte forlate, fra det punktet der han/hun avsluttet timene i den gamle gruppen. Å bytte kursgruppe kan avtales KUN etter at resepsjonen har mottatt en gyldig begrunnelse skriftlig og det er blitt godkjent av skolen (f.eks. legeattest ved sykdom). Skolen aksepterer ikke forespørsler om kursendring per telefon.

Gebyrene for å endre et kurs er som følger:

Sommerkurs: 25 % av kursavgiften for første uke.
Alle andre kurs: 30 % av den fulle kursavgiften.

2

.6.1. Studenter er ansvarlige for å melde seg på riktig kursnivå. For å estimere ditt nivå, kan du ta en gratis plasseringstest med Inlearn på skolen for å vurdere ditt nivå før du melder deg på et kurs. Hvis du melder deg på feil nivå på grunn av din egen feilvurdering av et kursnivå, vil du bli belastet gjeldende kursendringsgebyrer for å endre ditt kursnivå, se regler #2.6., #4.3. og #4.4.
2.7. Hvis eleven ikke lenger kan delta på kurset på grunn av sykdom, må vedkommende legge frem en legeerklæring til resepsjonen for å få lov til å bytte til en annen kursgruppe kostnadsfritt eller få tilbakebetalt de gjenværende timene av kurset. Tilbakebetalingsbeløpet vil bli beregnet fra den dagen skolen mottok dokumentasjonen (IKKE fra datoen som er angitt på dokumentet). Skolen vil trekke en fradragsberettiget administrasjonsavgift på 50 %.
2.8. Deltakere kan kjøpe ekstra timer i andre grupper, såkalte drop-in-timer, under forutsetning av at det er plass tilgjengelig. Prisen for drop-in-økter er 600 kr per økt.
2.9. For kurs som er på tilbud, gjelder vilkårene for den gitte kampanjen. Hver deltaker forventes å gjøre seg kjent med de generelle skolereglene før de melder seg på et kurs, selv om det er på tilbud. Tilbud kan ikke kombineres med andre rabatter/kampanjer.
2.10. Et planlagt kurs vil starte når det nødvendige minimum antall deltakere har meldt seg på og bekreftet sin deltakelse. Skolen forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette et kurs når antallet bekreftede deltakere er lavere enn nødvendig. Skolen har også rett til å endre/justere startdatoer, tidspunkter og lærere.
2.11. Deltakere som deltar i 1-til-1-individuelle timer og drop-in-økter kan utsette en time senest 24 timer før avtalt møtetid. I tilfeller der skolen blir varslet for sent eller ved manglende oppmøte, vil deltakeren bli belastet for den tapte timen.
2.12. Våre kurs går raskt frem og krever kjennskap til det latinske alfabetet. Kurs undervises på samme språk som undervisningen foregår på og passer for elever på Spor 3 (raskt spor).
2.13. Ved slutten av hvert kurs vil hver deltaker som har fullført mer enn 80 % av kursinnholdet, motta et digitalt kursbevis. En hard kopi av sertifikatet eller annen dokumentasjon (slik som bekreftelse av norsk nivå eller bekreftelse av delvis kursdeltakelse osv.) kan anmodes i skolens resepsjon mot et administrasjonsgebyr på 100 kr. For et sertifikat med godkjente timer, se regel #2.1.2.

Registrering og betaling:

3.1. Deltakerne er personlig ansvarlige for å sjekke om de er omfattet av det norske introduksjonsprogrammet, og for å gi Inlearn korrekte data under registreringsprosessen. Inlearn påtar seg IKKE ansvar for feil eller ufullstendige personopplysninger gitt av deltakerne under registreringsprosessen. Vennligst rett alle spørsmål angående introduksjonsprogrammet til UDI.
3.2. En registrering for kurset er bindende når skolen har mottatt en av følgende:
a) En fullført online registreringsskjema via Inlearns nettside;
b) En e-post som inkluderer søkerens fulle navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, navnet og startdatoen for kurset, og en bekreftelse på at han/hun har lest og aksepterer Inlearns regler.
c) En fullført og signert kursavtale (‘kursavtale’) som er tilgjengelig i skolens resepsjon.
3.3. Deltakerne er ansvarlige for å oppgi en korrekt e-postadresse. Inlearn kan ikke holdes ansvarlig for administrative e-poster (kurslenker, lekser, osv.) som blir videresendt til deltakernes spam-mappe. Alle deltakere må sørge for at inlearn.no ikke er merket som spam.
3.4. Deltakerne er ansvarlige for å gi Inlearn oppdatert informasjon om telefonnummer, e-postadresse, hjemmeadresse og eventuelle andre viktige endringer i personopplysningene.
3.5. Hvis kursavgiften ikke blir betalt av søkeren, men f.eks. av en arbeidsgiver eller vertsfamilie, må tredjeparten bekrefte dette skriftlig til skolen. Hvis en slik bekreftelse ikke er mottatt av skolen, vil søkeren bli holdt ansvarlig for å dekke kostnadene for sitt kurs.

For alle klasseromskurs:

3.6. Etter at kursregistreringen er bekreftet, vil en e-post eller et brev med detaljert informasjon om hvordan betalingen for kurset skal foretas, bli sendt til søkeren. Kursavgiften må betales senest på forfallsdatoen for betaling (‘betalingsfrist’).
3.7. Fakturaen for kurset kan betales:
– ved hjelp av en nettbankkonto (‘nettbank’)
– på postkontoret eller i banken
– med et kredittkort (Visa eller Mastercard)
– kontant på vår skole i resepsjonens åpningstider (et ekstra gebyr på 85 kr vil gjelde for hver faktura)
3.8. Det er viktig å huske at de fleste banker tar ekstra servicegebyrer ved mottak av internasjonale bankoverføringer. Inlearn dekker IKKE disse ekstra kostnadene: servicegebyrene pluss eventuelle gebyrer belastet av kursbetalers egen bank må dekkes av kursbetalere.
3.9. For alle kurs (unntatt ettårsprogrammene) må den totale kursavgiften betales SENEST ÉN DAG før kursstart. Inlearn forbeholder seg retten til å be om en betalingsbevis på første kursdag.
3.10. Den fulle kursavgiften for våre ettårsprogrammer må betales innen 10 dager etter at betalingsinformasjonsbrevet er mottatt (se regel #3.6.). Studentens opptak til disse programmene er bare bekreftet etter at betalingen av den fulle kursavgiften (ekstra banktjenestekostnader IKKE inkludert) er registrert på Inlearns bankkonto. 10 % av kursavgiften for våre ettårsprogrammer er administrasjonsgebyrer og er som sådan ikke-refunderbare.
3.11. Hvis ønskelig kan det sendes et offisielt brev som bekrefter opptaket til kurset til studenten, f.eks. for å søke om visum (mer informasjon finnes under avsnittet ‘Visum og Studentdepositumkonto’). Dette brevet vil bare bli sendt etter at betalingen av den fulle kursavgiften (ekstra banktjenestekostnader IKKE inkludert) er registrert på Inlearns bankkonto. Se regel #5.1. for mer informasjon. Denne regelen vil i dette tilfellet overstyre reglene #4.3. og #4.4.
3.12. Registrering for et kurs, enten via internett eller ved kursavtale (‘kursavtale’), er bindende. Imidlertid tillater Inlearn i visse situasjoner deltakere å trekke seg fra en kursregistreringsliste før kurset begynner. Se avsnittet «Oppsigelse og avbestillingsgebyrer» for detaljert informasjon.
3.13. Hvis deltakeren på kursstartdatoen bestemmer seg for at han/hun ikke lenger ønsker å delta på kurset, vil han/hun likevel være forpliktet til å betale den fulle kursavgiften som er oppgitt på fakturaen/betalingsinformasjonsbrevet sitt.
3.14. Alle kursavgifter (unntatt ettårsprogrammene) kan betales i to avdrag etter konsultasjon med resepsjonen. Det første avdraget vil inkludere et ekstra gebyr på 300 kr. Denne opsjonen gjelder bare for personer med bosted i Norge og som har et norsk personnummer. På grunn av administrative årsaker er denne opsjonen bare tilgjengelig når deltakeren informerer skolen om dette når han/hun melder seg på.
3.15. Kursavgiften for ettårsprogrammene kan betales i fire like avdrag, etter konsultasjon med resepsjonen. Det første avdraget vil inkludere et ekstra gebyr på 400 kr. Denne opsjonen gjelder bare for personer med bosted i Norge og som har et norsk personnummer. På grunn av administrative årsaker er denne opsjonen bare mulig når deltakeren informerer skolen om dette når han/hun melder seg på.
3.16. Fakturaer/betalinger som ikke er betalt innen forfalls

datoen (‘betalingsfrist’) vil bli behandlet i samsvar med norsk lov, og beløpet som forfaller vil bli registrert hos det norske inkassobyrået. Inkassobyrået er en ekstern institusjon som beregner og belaster forsinkelsesgebyrer og påløpte renter i tillegg til hovedkravet.
3.17. Inlearn forbeholder seg retten til å holde tilbake deltakerens kursbevis (‘kursbevis’) etter siste time, hvis deltakerens kurs ennå ikke er betalt.

For alle nettbaserte kurs:

3.18. Du kan kjøpe norske nettbaserte kurs via Inlearns offisielle nettbutikk www.inlearn.no. Du må oppgi e-postadressen din, navnet ditt, fakturaadressen og et gyldig telefonnummer før du gjør et kjøp.

Du kan betale for de norske nettbaserte kursene ved å bruke:
– et kredittkort
– Vipps
– AfterPay (kun for bedrifter)
Du vil motta en ordrebekreftelse per e-post for ditt kjøp.

Oppsigelse og avbestillingsgebyrer:

4.1. Norsk «angrerett»: Registreringer utført på Inlearns nettside er underlagt den norske «rett til å trekke seg» (Angreretten) kap.6 § 20. Tilbaketrekking fristen er 14 dager (som i kap.6 § 21) fra dagen kursdeltakeren mottar e-postbekreftelsen på registreringen. Det sendte angrerettskjemaet kan fylles ut og sendes inn senest på fristens siste dag. Skjemaet kan sendes per e-post til [email protected], eller per post til Tollbugata 8, 0152 Oslo. Ifølge § 26 i «Angreretten» er deltakeren forpliktet til å betale for alle økter avholdt før datoen for utøvelsen av retten til å trekke seg.
Registreringer utført på Inlearns lokaler er kun underlagt Inlearns egne oppsigelsesbetingelser:
4.2. Oppsigelser for kurs aksepteres bare når de presenteres i tide i skriftlig form, enten per e-post, gjennom skolens nettside eller levert til resepsjonen. Skolen aksepterer ikke oppsigelser over telefon. En registrering for et kurs vil bli betraktet som bindende til en skriftlig oppsigelse er mottatt av skolen.
4.3. Inlearn har følgende politikk angående oppsigelser og endring av kurs (gjelder ikke for visumsøkere):

a) Inlearn tillater oppsigelser fra kursoversikten kostnadsfritt når oppsigelsen mottas i skriftlig form 8 eller flere kalenderdager før kursets startdato. (Eksempel: Hvis et kurs starter den 15. januar, kan deltakeren si opp kurset kostnadsfritt frem til og med 7. januar.)
b) Registranter som allerede har betalt kursavgiften, men bestemmer seg for å si opp 8 eller flere kalenderdager før kursets startdato, vil få full refusjon av kursavgiften.
c) Registranter som sier opp kurset 7 kalenderdager eller mindre før kursets startdato, vil ikke bli belastet full kursavgift, men VIL bli belastet et oppsigelsesgebyr (se regel #4.4.). (Eksempel: Hvis et kurs starter den 15. januar og deltakeren sier opp i perioden 8.-14. januar, vil han/hun bli belastet et oppsigelsesgebyr.)
d)Registranter som allerede har betalt kursavgiften og bestemmer seg for å si opp 7 kalenderdager eller mindre før kursets startdato, vil få kursavgiften refundert, minus et oppsigelsesgebyr (se regel #4.4.).
e) Oppsigelser mottatt på eller etter første kursdag aksepteres ikke. Registranter vil bli belastet full kursavgift som angitt på kursfakturaene.
f) Registranter som har blitt akseptert til ett av våre ettårsprogrammer og ikke trenger visum, kan avbryte registreringen inntil 30 kalenderdager før programmets startdato. Et ekstra oppsigelsesgebyr gjelder (se regel #4.4.). Oppsigelser mottatt 29 kalenderdager eller mindre før programmets startdato aksepteres ikke.
4. Inlearns oppsigelses- og kursendringsgebyrer er som følger:
a) Ettårsprogrammer: 10 % av full kursavgift.
b) Sommerkurs:   25 % av kursavgiften for første uke.
c) Alle andre kurs:    30 % av full kursavgift
d) Bortsett fra reglene #2.6. og #4.1., har deltakeren ingen rett til noen form for refusjon eller kompensasjon for betalt kursbeløp eller beløp som skyldes hvis han/hun velger å forlate/blir tvunget til å forlate kurset før kursavslutningsdatoen.

4.5. Eventuelle renter som opptjenes på midler holdt på noen av Inlearns bankkontoer er Inlearn AS sin eneeiendom.

Visum og Studentdepositumkonto:

5.1. Søkere som trenger et offisielt opptaksbrev fra skolen for å søke om visum/tillatelse, er forpliktet til å betale full kursavgift (ekstra banktjenestekostnader IKKE inkludert) før et slikt dokument vil bli utstedt og sendt. Denne regelen erstatter reglene #4.3. og #4.4. angående kursoppsigelse/endring av kurs og gebyrer knyttet til kursoppsigelse

/endring av kurs.
5.1.1. Betalingen din regnes som en «åpen betaling» og er gyldig i 12 måneder. Hvis du ikke kan delta på kurset du har meldt deg på, har du rett til å avbestille kurset du meldte deg på, 8 eller flere kalenderdager før kursets startdato, gratis. Du kan ombooke kurset til et annet kurs uten noen gebyrer. Imidlertid, hvis du velger å fullføre nivået med dyrere kurs, vil du bli belastet differansen. Betalingen din inkluderer et 35 % ikke-refunderbart avbestillingsgebyr. Du vil få refundert 65 % av kursavgiften bare hvis søknaden om visum blir avslått (du må sende oss en kopi av brevet fra UDI som bekrefter at visumsøknaden din ble avslått).
5.2. Søkere som blir tildelt visum/tillatelse basert på opptak til et kurs ved Inlearn for å lære norsk, er forpliktet til å oppnå minimum 80 % oppmøte av kursets innhold.
5.3. Hvis visumsøknaden blir avvist/nektes, vil Inlearn refundere kursavgiften til søkeren, etter å ha trukket fra et 35 % avbestillingsgebyr.

5.4. Refusjonene fra regel #5.3. vil bare bli utført etter at Inlearn har mottatt en skann/kopi av et offisielt brev fra den norske ambassaden, konsulatet eller UDI, som angir at visumsøknaden har blitt avvist/nektes.
5.5. Inlearn kan aldri garantere at en student vil bli innvilget visum; Inlearn er derfor ikke ansvarlig i tilfelle visumavslag eller utløp.
5.6. Det er opp til søkeren å finne ut om mulighetene og kravene angående visum. Dette kan gjøres på den lokale norske ambassaden/konsulatet eller på den norske immigrasjonsavdelingen (www.udi.no). Inlearn gir bare informasjon om skolen og kursene sine og ikke om visumregler og -betingelser.
5.7. Følgende regel angående kursoppsigelse gjelder for registranter som har søkt om visum: Registranter som krever visum, har blitt tatt opp til et kurs/program, og har mottatt et opptaksbrev, kan bare si opp hvis visumsøknaden deres blir avvist/nektes. Andre oppsigelser aksepteres ikke.

Online norskkurs:

6.0 Vi tilbyr virtuelle klasseromskurs med lærer på en digital plattform. Antall undervisningstimer du mottar varierer og er tydelig angitt i kursoversiktene. Alle undervisningstimer varer i 45 minutter hver.
6.1. Andre nettbaserte kurs: Vi tilbyr 3 typer individuelle nettbaserte kurs:

En-til-en tilgang til en nettbasert lærer med ansikt-til-ansikt Zoom-møter.
Nettbaserte norskkurspakker med tilgang til et program med digitale ressurser og en pakke med ansikt-til-ansikt nettbasert undervisning på Zoom.
Nettbaserte norskkurs (veiledet studie) med læreroppfølging i programmet som kan suppleres ved å kjøpe en-til-en Zoom-møter med en nettbasert lærer.

6.2. Hvis du har bestilt et kurs med en-til-en tilgang til en nettbasert lærer, har du tilgang til din nettbaserte lærer bare i løpet av kurstiden. Zoom-møtene og de skriftlige øvelsene må derfor fullføres i løpet av denne kursperioden.
6.2.1. Du har tilgang til interaktive e-læringsressurser i kjøpsperioden fra datoen du mottar informasjonen om brukerkontoen din.
6.2.2. For det en-til-en interaktive nettbaserte norskkurset med lærer, har du tilgang til din nettbaserte lærer i 4 til 20 uker avhengig av ditt kjøp fra datoen du mottok «Velkommen til kurset ditt» e-posten fra læreren din. I tillegg til 4 Zoom-møter (45 minutter hver), kan du kontakte din nettbaserte lærer med spørsmål relatert til kurset eller møtene via e-post i kurstiden.
6.2.3. Du har tilgang til et interaktivt læringsprogram i 4-24 uker. Lengden avhenger av ditt kjøp, og din tilgang starter fra datoen du mottar din brukerkonto.
6.3. Hvis du ønsker å forlenge tilgangen til de nettbaserte ressursene, ha flere Zoom-møter og/eller skriftlige øvelser, må du kontakte Inlearn.
6.4. Om Zoom-møter: Varigheten av Zoom-møtene varierer for de ulike nettbaserte kursene. Varigheten av våre virtuelle klasseromskurs er beskrevet i regel #6.0.
For de en-til-en nettbaserte kursene, forberedelseskursene og skrivekursene er møtene på minimum 45 minutter. Du kan planlegge lengre Zoom-møter med din nettbaserte lærer.
6.5. Våre virtuelle klasseromskurs følger en forhåndsvalgt fast timeplan. Alle kurstidspunkter er oppgitt i norsk standardtid (sentraleuropeisk tid eller sentraleuropeisk sommertid). Alle andre, en-til-en Zoom-møter må planlegges i perioden 08:00 – 20:00 (norsk standardtid), mandag til fredag, med mindre du og din nettbaserte lærer har avtalt noe annet.
6.6. Om brukernavn og passord: På kurs der du har tilgang til digitale ressurser, vil du motta et brukernavn og passord. Dette er din private brukerkonto og må ikke deles med noen. Hvis du deler denne kontoen med en annen person, vil du miste tilgangen til den digitale ressursen.
6.7. Om priser og betaling: Betalingen for kurset må registreres før kurset starter.
6.8. Om avbestilling eller utsettelse av et nettbasert kurs og nettbaserte kurssamlinger: Du har full rett til å avbestille i 14 dager fra den dagen du kjøper kurset i samsvar med angrerettloven/norsk «angrerett» (se også regel #4.1.). Hvis du ønsker å avbestille kurset etter denne perioden, vil du ikke få refundert kursbetalingen. Hvis kurset ditt har startet, vil du bli belastet for dagene du deltok på kurset, og dette beløpet vil trekkes fra refusjonen din.
6.9. For virtuelle klasseromskurs tillater Inlearn oppsigelser fra kurset kostnadsfritt når oppsigelsen mottas i skriftlig form 8 eller flere kalenderdager før kursstartdatoen. (Eksempel: Hvis et kurs starter den 15. januar, kan deltakeren si opp kurset kostnadsfritt frem til og med 7. januar.)
6.9.1. Registranter som bestemmer seg for å si opp 8 eller flere kalenderdager før kursstartdatoen, vil få full refusjon av kursavgiften.
6.9.2. Registranter som sier opp kurset 7 kalenderdager eller mindre før kursstartdatoen, vil ikke bli belastet full kursavgift, men VIL bli belastet et oppsigelsesgebyr (se regel #6.10). (Eksempel: Hvis et kurs starter den 15. januar og deltakeren sier opp i perioden 8.-14. januar, vil han/hun bli belastet et oppsigelsesgebyr.)
6.9.3. Registranter som bestemmer seg for å si opp 7 kalenderdager eller mindre før kursstartdatoen, vil få refundert kursavgiften, minus et oppsigelsesgebyr (se regel #6.10.).
6.9.4. Oppsigelser mottatt på eller etter første kursdag aksepteres ikke. Registranter vil bli belastet full kursavgift som angitt på kursfakturaene.
6.10. Inlearns oppsigelses- og kursendringsgebyrer er som følger:

a) For alle virtuelle klasseromskurs: 30 % av full kursavgift.
b) For alle individuelle nettbaserte kurs: 20 % av full kursavgift.
c) Bortsett fra reglene #6.9. og #6.16., har delt

akeren ingen rett til noen form for refusjon eller kompensasjon for betalt kursbeløp eller beløp som skyldes i tilfelle han/hun bestemmer seg for å forlate/tvinges til å forlate kurset tidligere enn kursslutt-datoen.
11. Våre planlagte virtuelle klasseromskurs vil starte når det nødvendige minimum antall deltakere har meldt seg på og bekreftet sin deltakelse. Skolen forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette et planlagt virtuelt klasseromskurs når antallet bekreftede deltakere er lavere enn nødvendig. Skolen har også rett til å endre/tilpasse startdatoer, tidspunkter og lærere.
6.12. Det forventes at du er presis til planlagte Zoom-møter med din nettbaserte lærer. For en-til-en Zoom-møter, hvis du er mer enn 15 minutter forsinket til møtet, vil leksjonen din bli betraktet som en «ikke møtt» og tapt. Hvis din nettbaserte lærer er mer enn 10 minutter forsinket til det planlagte møtet, kan du avlyse møtet og planlegge på nytt uten ekstra kostnader.
6.13. Hvis du må endre tidspunktet for et en-til-en Zoom-møte, må du varsle din nettbaserte lærer eller Inlearn skriftlig (via e-post) minst 24 arbeidsdager før det planlagte møtet. Hvis varselet mottas mindre enn 24 arbeidsdager før det planlagte møtet, kan møtet ikke avbestilles og vil bli betraktet som tapt.
6.14. Du er ansvarlig for den fungerende tilstanden til ditt eget utstyr (slik som PC, mikrofon, tastatur og internettforbindelse). Hvis det oppstår problemer med utstyret ditt eller internettilkoblingen din, vil møtet bli betraktet som tapt. Hvis din nettbaserte lærer har problemer med sitt utstyr eller internettilgang, kan du planlegge et nytt nettbasert møte uten ekstra kostnader.
6.15. Hvis du opplever at din lærer ikke følger deg tilstrekkelig opp eller du ønsker å bytte lærer, må du kontakte Inlearn eller den pedagogiske veilederen umiddelbart.
6.16. Om sykdom: Hvis du er syk, må du varsle din lærer og/eller Inlearn skriftlig på dagen for sykdommen. En legeerklæring på norsk eller engelsk må sendes til Inlearn innen en uke fra utstedelsesdatoen. Planlagte en-til-en nettbaserte møter vil bli omplanlagt uten ekstra kostnader. For virtuelle klasseromskurs, vennligst kontakt Inlearn.
6.17. Om kursbevis: For å motta kursbevis for gjennomføring av ditt nettbaserte kurs, må du oppfylle følgende kriterier:
6.17.1. For virtuelle klasseromskurs må du delta på minimum 80 % av dine planlagte økter.
6.17.2. For nettbaserte kurs med interaktive læringsprogrammer: Fullføre skriftlige øvelser (minimum 6 av 8 for nivå A1, 5 av 6 for A2, 3 av 4 for B1, og 2 av 3 for B2 og 2 av 2 for C1), delta minimum 3 av 4 Zoom-møter og arbeide minimum 2 timer hver uke med den digitale ressursen.
6.17.3. For skrivekurs, forberedelseskurs for Norskprøven og Bergenstesten: Fullføre skriftlige øvelser (minimum 4 av 6) og delta minimum 2 av 3 Zoom-møter.
6.17.4. For våre selvstudie nettbaserte kurs, vennligst kontakt Inlearn.

Klageregistreringsprosedyre og -policy:

7.0. Inlearn Klageregistreringsprosedyre: Hvis du ønsker å klage til Inlearn, vennligst send en e-post til [email protected]. Vennligst sørg for at e-postklagen inkluderer:

Ditt navn og kontaktinformasjon
En beskrivelse av klagen
En foreslått løsning

7.1. Klagen vil bli bekreftet innen 2 kontordager (mandag til fredag). Du kan forvente et substansielt svar innen 5 kontordager og i samsvar med følgende Inlearn Klageregistreringspolicy.
7.2. Inlearn Klageregistreringspolicy: Inlearn betrakter klager som en mulighet til å rette opp for personen som har klaget, samt en mulighet til å lære og forbedre seg for fremtiden.
7.3. Målet med vår policy er å:
– Tilby en klageprosedyre som er rettferdig, tydelig og enkel å bruke.
– Publisere vår klageprosedyre slik at folk kan kontakte oss for å klage.
– Sørg for at alle ansatte hos Inlearn vet hva de skal gjøre hvis det mottas en klage.
– Forsikre at alle klager undersøkes rettferdig og i rett tid.
– Sørg for at klager, om mulig, løses og at forhold blir reparert.
– Samle informasjon som hjelper oss med å forbedre det vi gjør.
7.4. Definisjon av en klage: En klage er enhver uttrykk for misnøye, uansett om den er berettiget eller ikke, om enhver aspekt ved Inlearn og de tjenestene den tilbyr.
7.5. Konfidensialitet: All klageinformasjon vil bli håndtert sensitivt, involverer bare de som trenger å vite og følger eventuelle relevante krav til databeskyttelse.
7.6. Svar på klager: Alle som leverer en klage, vil bli behandlet med respekt. Der det er mulig, vil klager løses ved enighet mellom klageren og vårt personale.
7.7. Eskalering av uløste klager: Hvis klagen ikke kan løses ved enighet, vil Inlearn informere klagerne om hvor de eksternt kan ta ytterligere skritt.
7.8. Ansvar: Overordnet ansvar for denne policyen og dens implementering ligger hos inspektøren for kvalitetssikring av Inlearn.

Databeskyttelse/GDPR:

8.0. Informasjonslagring og sletting: Den 20. juli 2018 trådte den nye personopplysningsloven i kraft i Norge. Det er forbudt å beholde personopplysninger lenger enn nødvendig for det formål de ble samlet inn for. Informasjon må slettes, selv om du ikke har bedt om dette. Hos Inlearn vil vi slette alle dine personopplysninger 5 år etter at du fullførte ditt siste kurs hos oss. Denne tidsrammen er satt for å overholde femårsplikten til lagring i samsvar med den norske regnskapsloven.

*Sist oppdatert: 14. mars 2023

Velkommen til www.inlearn.no

Disse vilkårene og betingelsene beskriver reglene og forskriftene for bruken av Inlearns nettsted, som ligger på www.inlearn.no.

Ved å få tilgang til dette nettstedet, antar vi at du aksepterer disse vilkårene og betingelsene. Fortsett ikke å bruke www.inlearn.no hvis du ikke samtykker i å akseptere alle vilkårene og betingelsene som er angitt på denne siden.

Følgende terminologi gjelder for disse vilkårene og betingelsene, personvernerklæringen og ansvarsfraskrivelsen og alle avtaler: «Klient», «Du» og «Din» refererer til deg, personen som logger på dette nettstedet og følger selskapets vilkår og betingelser. «Selskapet», «Oss selv», «Vi», «Vårt» og «Oss» refererer til vårt selskap. «Part», «Parter» eller «Oss» refererer til både klienten og oss selv. Alle vilkår refererer til tilbudet, aksepten og vurderingen av betaling som er nødvendig for å gjennomføre prosessen med vår assistanse til klienten på den mest hensiktsmessige måten med det uttrykkelige formål å imøtekomme klientens behov med hensyn til levering av selskapets oppgitte tjenester, i samsvar med og underlagt gjeldende nederlandsk lov. Enhver bruk av ovennevnte terminologi eller andre ord i entall, flertall, kapitalisering og/eller han/hun eller de, tas som utskiftbare og derfor som referanse til det samme.

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å få tilgang til www.inlearn.no, samtykker du i å bruke informasjonskapsler i samsvar med Inlearns personvernpolicy.

De fleste interaktive nettsteder bruker informasjonskapsler for å la oss hente brukerens detaljer for hver besøk. Informasjonskapsler brukes av nettstedet vårt for å aktivere funksjonaliteten til visse områder for å gjøre det enklere for personer som besøker nettstedet vårt. Noen av våre tilknyttede/annonseringspartnere kan også bruke informasjonskapsler.

Lisens

Med mindre annet er angitt, eier Inlearn og/eller dets lisensgivere immaterielle rettigheter for alt materiale på www.inlearn.no. Alle immaterielle rettigheter er reservert. Du kan få tilgang til dette fra www.inlearn.no for din egen personlige bruk underlagt begrensninger satt i disse vilkårene og betingelsene.

Du må ikke:

Publisere materiale fra www.inlearn.no
Selge, leie ut eller underlisensiere materiale fra www.inlearn.no
Reprodusere, duplisere eller kopiere materiale fra www.inlearn.no
Distribuere innhold fra www.inlearn.no

Denne avtalen skal begynne på dags dato. Våre vilkår og betingelser ble opprettet med hjelp fra Terms And Conditions Generator og Privacy Policy Generator.

Delene av dette nettstedet tilbyr en mulighet for brukere å poste og utveksle meninger og informasjon i visse områder av nettstedet. Inlearn filtrerer ikke, redigerer, publiserer eller gjennomgår kommentarer før de er til stede på nettstedet. Kommentarer reflekterer ikke synspunktene og meningene til Inlearn, dets agenter og/eller tilknyttede selskaper. Kommentarer reflekterer synspunktene og meningene til personen som poster deres synspunkter og meninger. I den grad loven tillater det, skal Inlearn ikke holdes ansvarlig for kommentarene eller for eventuelle ansvar, skader eller utgifter som forårsakes og/eller pådras som følge av bruk og/eller publisering av og/eller utseendet til kommentarene på dette nettstedet.

Inlearn forbeholder seg retten til å overvåke alle kommentarer og fjerne eventuelle kommentarer som kan anses som upassende, støtende eller som bryter med disse vilkårene og betingelsene.

Du garanterer og representerer at:

Du har rett til å poste kommentarene på nettstedet vårt og har alle nødvendige lisenser og samtykker for å gjøre det;
Kommentarene invaderer ikke noen immaterielle rettigheter, inkludert uten begrensning opphavsrett, patent eller varemerke til tredjepart;
Kommentarene inneholder ikke noen ærekrenkende, injurierende, støtende, umoralsk eller på annen måte ulovlig materiale som er en krenkelse av personvern;
Kommentarene vil ikke brukes til å be om eller promotere forretninger eller skikker eller presentere kommersielle aktiviteter eller ulovlig aktivitet.

Du gir herved Inlearn en ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, redigere og autorisere andre til å bruke, reprodusere og redigere noen av dine kommentarer i alle former, formater eller medier.

Hyperlenking til vårt innhold

Følgende organisasjoner kan lenke til vårt nettsted uten forhåndsskriftlig godkjenning:

– Offentlige etater;
– Søkemotorer;
– Nyhetsorganisasjoner;
– Online katalogdistributører kan lenke til vårt nettsted på samme måte som de lenker til nettsidene til andre oppførte bedrifter; og
– Systembredt akkrediterte bedrifter unntatt veldedige organisasjoner som ikke driver med innsamling av penger, veldedige kjøpesentre og veldedige innsamlingsgrupper som ikke kan lenke til vårt nettsted.

Disse organisasjonene kan lenke til vår hjemmeside, til publikasjoner eller til annen nettstedsinformasjon så lenge lenken: (a) ikke er på noen måte villedende; (b) ikke gir et falskt inntrykk av at den lenkende part støtter, anbefaler eller godkjenner lenkens part og dens produkter og/eller tjenester; og (c) passer inn i sammenhengen på den lenkende partens nettsted.

Vi kan vurdere og godkjenne andre lenkeforespørsler fra følgende typer organisasjoner:

– Allment kjente forbruker- og/eller forretningsinformasjonskilder;
– Dot.com-samfunnssider;
– Foreninger eller andre grupper som representerer veldedige organisasjoner;
– Online katalogdistributører;
– Internett-portaler;
– Regnskaps-, advokat- og konsulentfirmaer; og
– Utdanningsinstitusjoner og handelsorganisasjoner.

Vi vil godkjenne lenkeforespørsler fra disse organisasjonene hvis vi bestemmer at: (a) lenken ikke vil gi et ugunstig inntrykk av oss selv eller våre akkrediterte bedrifter; (b) organisasjonen ikke har noen negative oppføringer hos oss; (c) fordelen for oss av synligheten til lenken kompenserer for fraværet av Inlearn; og (d) lenken er i sammenheng med generell ressursinformasjon.

Disse organisasjonene kan lenke til vår hjemmeside så lenge lenken: (a) ikke er på noen måte villedende; (b) ikke gir et falskt inntrykk av at den lenkende part støtter, anbefaler eller godkjenner lenkens part og dens produkter eller tjenester; og (c) passer inn i sammenhengen på den lenkende partens nettsted.

Hvis du er en av organisasjonene som er oppført i avsnitt 2 ovenfor og er interessert i å lenke til vårt nettsted, må du informere oss ved å sende en e-post til Inlearn. Vennligst inkluder ditt navn, organisasjonens navn, kontaktinformasjon samt URL-en til nettstedet ditt, en liste over eventuelle URL-er fra hvilken du har til hensikt å lenke til vår hjemmeside, og en liste over URL-ene på nettstedet vårt du ønsker å lenke til. Vent 2-3 uker for et svar.

Godkjente organisasjoner kan hyperlenke til vårt nettsted på følgende måter:

– Ved bruk av vårt firmanavn; eller
– Ved bruk av den uniforme ressurslokator som lenkes til; eller
– Ved bruk av enhver annen beskrivelse av vårt nettsted som lenkes til som gir mening innenfor sammenhengen og formatet av innholdet på den lenkende partens nettsted.

Ingen bruk av Inlearns logo eller annen grafikk vil være tillatt for lenking uten en varemerkelisensavtale.

iFrames

Uten forhåndsgodkjenning og skriftlig tillatelse, kan du ikke opprette rammer rundt våre nettsider som endrer på noen måte den visuelle presentasjonen eller utseendet til vårt nettsted.

Innholdansvar

Vi skal ikke holdes ansvarlige for noe innhold som vises på ditt nettsted. Du samtykker i å beskytte og forsvare oss mot alle krav som oppstår på ditt nettsted. Ingen lenker bør vises på noen nettside som kan tolkes som ærekrenkende, obskøn eller kriminell, eller som krenker, på annen måte bryter, eller fremmer krenkelse eller annen brudd på tredjeparts rettigheter.

Din personvern

Vennligst les Personvernregler

Forbehold om rettigheter

Vi forbeholder oss retten til å be deg om å fjerne alle lenker eller en bestemt lenke til vårt nettsted. Du godtar å umiddelbart fjerne alle lenker til vårt nettsted etter forespørsel. Vi forbeholder oss også retten til å endre disse vilkårene og betingelsene og vår lenkepolitikk når som helst. Ved å fortsette å lenke til vårt nettsted, samtykker du i å være bundet av og følge disse lenkevilkårene og -betingelsene.

Fjerning av lenker fra vårt nettsted

Hvis du finner noen lenke på vårt nettsted som er støtende av noen grunn, står du fritt til å kontakte oss når som helst og informere oss. Vi vil vurdere forespørsler om å fjerne lenker, men vi er ikke forpliktet til å gjøre det eller å svare direkte til deg.

Vi kan ikke garantere at informasjonen på dette nettstedet er korrekt, vi gir ingen garantier for fullstendighet eller nøyaktighet; og vi lover heller ikke å sikre at nettstedet forblir tilgjengelig eller at materialet på nettstedet holdes oppdatert.

Ansvarsfraskrivelse

I den maksimale grad tillatt i henhold til gjeldende lov, utelukker vi alle representasjoner, garantier og betingelser knyttet til vårt nettsted og bruken av dette nettstedet. Ingenting i denne ansvarsfraskrivelsen vil:

begrense eller ekskludere vårt eller ditt ansvar for død eller personskade;
begrense eller ekskludere vårt eller ditt ansvar for svindel eller bedragerisk fremstilling;
begrense noen av våre eller dine forpliktelser på en måte som ikke er tillatt etter gjeldende lov; eller
ekskludere noen av våre eller dine forpliktelser som ikke kan utelukkes i henhold til gjeldende lov.

Begrensningene og forbudene for ansvar fastsatt i dette avsnittet og andre steder i denne ansvarsfraskrivelsen: (a) er underlagt det foregående avsnittet; og (b) styrer alle forpliktelser som oppstår under ansvarsfraskrivelsen, inkludert forpliktelser som oppstår i kontrakt, i tort og for brudd på lovpålagte plikter.

Så lenge nettstedet og informasjonen og tjenestene på nettstedet tilbys gratis, vil vi ikke være ansvarlige for tap eller skade av noen art.