B2.1 Norsk klasseromskurs

Den første modulen av B2-nivå norskkurs er et ideelt utgangspunkt for studenter som har fullført nivå B1. I dette kurset for viderekomne studenter vil du utforske en rekke temaer, inkludert:

  • Norges Geografi: Lær om landet langt mot nord, dets byer og tettsteder, distrikter, vannkraft, og oljeproduksjon;
  • Dagligliv: Forstå hvordan nordmenn lever, det travle hverdagslivet, bruken av sosiale medier, vurdering av informasjon/kilder, organisert fritid, og barns aktiviteter;
  • Et multikulturelt samfunn: Fordyp deg i historien til samene, deres tidligere undertrykkelse og nåværende rettigheter, tidligere og nåværende innvandring, arbeidsinnvandring, flyktninger og asylsøkere, og opplevelsen av å være en førstegenerasjons nordmann;
  • Utdanningssystem: Oppdag Norges tilnærming til utdanning for alle, politiske partiers syn på utdanning, valg mellom å studere og arbeide, og ulike undervisningsmetoder.
I tillegg til disse kulturelle og samfunnsmessige innsiktene, vil du også gjennomgå og forsterke norsk grammatikk. Dette inkluderer ulike typer pronomen, mestring av verb i alle tider, konstruksjon av mer komplekse setninger, og bruk av ord for å knytte ideene dine sømløst sammen.

Om ditt norske kurs med Inlearn

Hvis du ønsker å studere norsk, men er usikker på nivået ditt, kan du ta en plasseringstest. Når vi har mottatt resultatene, vil teamet vårt kontakte deg og råde deg til hvilket nivå og modul som ville være best egnet.

Hvis du ønsker å vite hva du vil lære i dette norskkurset, kan du kontakte oss og be om mer informasjon om pensumet for kurset.

Siste plasser.