• Hjem
  • Kurs
  • B2.1 og B2.2 Klasseromspakke

B2.1 og B2.2 Klasseromspakke

Kurset i norsk på B2-nivå tilbyr en grundig utforskning av ulike aspekter av norsk liv og kultur, skreddersydd for avanserte studenter. Viktige studieområder er:

  • Norges geografi: Forståelse av Norges unike nordlige posisjon, byer, distrikter og skiftet fra fossil til fornybar kraft
  • Hverdagsliv: Innsikt i den norske livsstilen, og sosiale mediers rolle, kilder til informasjon og fritidsaktiviteter.
  • Multikulturelt samfunn: Historien til det samiske folket, innvandringsmønstre og opplevelser til førstegenerasjons nordmenn.
  • Utdanningssystem: Norsk utdanningsfilosofi, politiske perspektiver på utdanning og undervisningsmetoder.
  • Arbeidsliv: Innsikt i den norske arbeidskulturen, inkludert jobbintervjuprosesser, forventninger på arbeidsplassen og arbeidslover.
  • Klima og miljø: Diskusjoner om miljøutfordringer, fornybar energi og individuelt miljøansvar.
  • Helse: Regjeringens rolle i helsevesenet, debatter om folkehelse og mentale helseproblemer.
Dette kurset gir studentene en dyp forståelse av Norges samfunnsmessige, kulturelle og politiske landskap og forbedrer deres avanserte ferdigheter i det norske språket.

Om ditt norske kurs med Inlearn

Ja. Hvis du fullfører kurset med minimum 80% oppmøte, vil du motta et deltakelsessertifikat med ytterligere detaljer om kurset ditt.

Siste plasser.