B2.4 Norsk klasseromskurs

Den fjerde og siste modulen på B2-nivå,  norskkurs for viderekomne studenter fokuserer på:

  • Maktfordeling: Gir deg innsikt i monarkiet og demokratiet i Norge, rollene til Stortinget og regjeringen, rettssystemet, og det at Norge sies å ha verdens mest humane fengsler.
  • Politikk: Et dypdykk i de politiske partiene, venstre-høyre-linjen, likheter og forskjeller mellom partiene, politisk innflytelse, offentlige systemer , organisasjoner, lokalstyre, medienes rolle og hvordan de må forholde seg til ytringsfriheten.
  • Internasjonale forhold: Tar opp temaer som krig og fred, antidemokratiske bevegelser, norsk motstand under andre verdenskrig, FN, NATO, Nobels fredspris og dens nylige vinnere, Norges forhold til Europa, EU- og EØS-avtaler, Schengen- og Dublin-avtalene, regionalt samarbeid i Norden, og forholdet til Russland, inkludert handelsspråket 'Russenorsk'.
Denne modulen tilbyr en omfattende forståelse av Norges politiske og internasjonale dynamikk, og beriker dine norske språkferdigheter med fokus på komplekse samfunnsmessige og globale temaer.

Om ditt norske kurs med Inlearn

Ja, siden dette er den siste av fire moduler på B2-nivå, vil du etter dette kurset ha fullført B2-nivået i norsk.

Ja, etter å ha fullført dette kurset vil alle studenter som har fullført minst 80% av timene motta et deltakelsesbevis.

Siste plasser.