• Hjem
  • Kurs
  • B2 Nivåkurs – Klasserom Fullt Nivå

B2 Nivåkurs – Klasserom Fullt Nivå

Det videregående B2 nivået av det norske klasseromskurset dekker:

  • Norge i Dybden: Norges geografi, historie fra vikingtiden til selvstendighet, og dets mangfoldige samfunn, inkludert det samiske folket og innvandringstrender.
  • Samfunn og Livsstil: Dykk inn i den norske livsstilen: daglige rutiner, utdanningssystemet og arbeidsmiljøet og aspekter som jobbintervjuer og arbeidskultur.
  • Miljø og helse: Diskuter Norges tilnærming til klima- og miljøutfordringer, fornybar energi,  og spørsmål om mental helse.
  • Kultur og politikk: Studer Norges nasjonsbygging gjennom språk og kunst, analyser det politiske landskapet og undersøk Norges rolle i internasjonale relasjoner og globale organisasjoner som FN og NATO.
Dette kurset tilbyr en grundig forståelse av norsk kultur, samfunn og språk for viderekomne elever.

Om ditt norske kurs med Inlearn

Universitetene i Norge har ulike krav; noen krever B1, mens andre krever B2. Vi råder studentene til å kontakte universitetene direkte for å bekrefte hvilket tilfelle som gjelder.

Hver student har ulikt tempo og erfaring når de lærer et språk. Dette vil avhenge av ditt engasjement, din språkbakgrunn, din eksponering for norsk mellom leksjonene, og tiden du bruker på å repetere og gjennomgå kursinnholdet.

Siste plasser.