B1.2 Norsk nettbasert kurs

I den andre modulen av B1- nivået, mellomnivå, fortsetter studentene å bygge opp sine norske kommunikasjonsferdigheter med mer komplekse interaksjoner. I leksjonene vil studentene lære mer om å :

  • Snakke om familien sin og diskutere emner som ekteskap, skilsmisse, å ha barn;
  • Diskutere LHBTQI+;
  • Diskutere tjenester på internett;
  • Diskutere personlig økonomi og sparing, bolig, kjøpe eller leie hus;
  • Diskutere informasjon og kommunikasjon, bruk av mobiltelefon, sosiale medier og andre kommunikasjonstyper;
  • Diskutere ungdom, barneoppdragelse, det å oppdra barn i Norge, barns rettigheter og barnevern.
Grammatikk og vokabular vil også være i fokus, og studentene vil ha muligheten til å lære og praktisere om verb i fortid, nåtid og fremtid; setningsstruktur, ulike typer pronomen, adjektiver og aktiv vs passiv form.

Siste plasser.