B1.1 Norsk nettbasert kurs

I den første modulen av B1- nivået,  mellomnivå, vil studentene kunne repetere og forsterke alt de har lært så langt og beherske mer komplekse samtaler og interaksjoner i sosiale og private sammenhenger. I dette norske språkkurset kan studentene forvente å lære å:

  • Snakke om seg selv og sin bakgrunn;
  • Diskutere drømmer og planer for fremtiden;
  • Diskutere om livet på jobben, nye jobbmuligheter og muligheter for å starte egen virksomhet;
  • Snakke om å flytte til et nytt sted og lære et nytt språk;
  • Diskutere innvandring og utvandring;
  • Diskutere skolesystemet i Norge, voksenopplæring og ulike karriereveier;
  • Diskutere demokrati og norsk statsborgerskap.
Grammatikk og vokabular vil også være i fokus, og studentene vil ha mulighet til å lære og praktisere  verb i fortid, nåtid og fremtid; setningsstruktur og gjennomgang av all grammatikken lært i tidligere moduler.

Siste plasser.