• Hjem
 • Kurs
 • Sommerintensivkurs – Nivå B1 (8 uker)

Sommerintensivkurs – Nivå B1 (8 uker)

På B1-nivå av sommerintensivkurset i norsk fortsetter studentene å arbeide med alt innholdet de har lært når det gjelder grammatikk og ordforråd. De jobber med å uttrykke seg med mer kompleksitet og et rikere norsk vokabular. I dette kurset vil studentene forbedre måten de:

 • Snakker om å flytte til et nytt sted og lære et nytt språk, innvandring og utvandring;
 • Diskuterer skolesystemet i Norge, læringsmuligheter for voksne og ulike karriereveier;
 • Snakker om sin familie og diskuterer emner som ekteskap, skilsmisse og å få barn;
 • Diskuterer personlig økonomi og sparing, bolig, kjøp eller leie av hus;
 • Diskuterer informasjon og kommunikasjon, som telefoni, bruk av sosiale medier og andre typer kommunikasjon;
 • Diskuterer temaer som ungdomstid, opplæring av barn og unge, oppdragelse av barn i Norge, barns rettigheter og barnevern.
 • Lærer mer om norsk samfunn og tradisjoner, samisk og andre feiringer;
 • Diskuterer fysisk og mental helse, fysiske aktiviteter, covid-19 og andre helserelaterte emner;
 • Diskuterer global oppvarming, klimaendringer, energi og natur.
 • Snakker om velferdsstaten: Foreldrepermisjon, likestilling, eldreomsorg, helsetjenester, skatter og fattigdom;
 • Får en bedre forståelse av arbeidslivet i Norge: Arbeid og jobbsøking, CV og intervjuer, fagforeninger, rettigheter for ansatte, HMS, likestilling, frilansarbeid, svart arbeid, arbeidsinnvandring;
 • Lærer om norsk industri: ressurser, matretter, yrker, velferd og oljefond;
 • Diskuterer demokrati og menneskerettigheter: demokrati, statsborgerskap, ytringsfrihet, likestilling, rasisme, diskriminering og LGBTQI+.
Grammatikk, ordforråd og uttale vil også bli forbedret i løpet av alle leksjonene.

Disse datoene gjelder for studenter som starter i begynnelsen av B1-nivået. Hvis du ønsker å starte på et annet modul, vennligst kontakt skolen for plassering og registrering.

Next month
Previous month

Om ditt norske sommerintensive kurs

På vårt intensive norskkurs i sommer vil du ha undervisning fra mandag til torsdag, fra kl. 08:45 til 13:00, med totalt 20 undervisningstimer per uke.

I ditt sommerkurs vil du ha undervisning fra mandag til torsdag, fra kl. 08:45 til 13:00.
Morgenøkt (08:45 – 10:15):
Start dagene dine med å bruke det norske språket i et livlig klasserom. Du vil delta sammen med læreren din og medelevene dine i å utforske viktige strukturer i norsk, inkludert grammatikk, vokabular og de grunnleggende kommunikasjonsferdighetene: lytting, snakking, lesing og skriving. Disse øktene er interaktive og laget for å bygge en solid grunnmur i språket, og sikre at du ikke bare lærer, men aktivt bruker norsk.
Selvstudietime (10:30 – 11:15):
Etter en kort pause vil du delta i en selvstudieperiode. Her får du tid til å øve på det du har lært, med et utvalg av materiale og øvelser som du får fra læreren din. Det er en mulighet til å repetere og styrke kunnskapen din og til å finne ut hva du synes er utfordrende og trenger svar på. Ressursene er tilpasset det du jobber med.
Ettermiddagssesjon (11:30 – 13:00):
Etter en ny kort pause, vil du komme tilbake og få en økt til samtale og interaksjon. Det er her magien skjer – du vil kunne bruke norsk i et støttende miljø hvor du får fokusere på å forbedre dine snakke- og lytteferdigheter. Her får du delta i livlige diskusjoner, rollespill-scenarioer og gruppeaktiviteter som oppmuntrer til ekte kommunikasjon, og som bygger din selvtillit og etterhvert flytende språk.

Varigheten av kurset vil avhenge av det nivået du ønsker å fullføre. Minimumsvarigheten er én uke.
Forskjellige nivåer vil ha ulik varighet i vårt intensive kurs:
Nivå A1 og A2 har en total varighet på 80 leksjoner, noe som betyr at hvert nivå vil ta 4 uker å fullføre.
Hvis målet ditt er å fullføre nivå B1 eller B2, må du vurdere 160 leksjoner, noe som betyr at hvert fulle nivå vil ta 8 uker.

Skolen vår ligger i Oslo sentrum, 5 minutters gangavstand til all offentlig transport og 3 minutter fra Oslo S (Oslo Sentralstasjon, T-Bane, trikk og buss).

Hvis du er usikker på hvilket nivå som passer best for deg, kan du ta vår plasseringstest. Vi vil anbefale det beste nivået for deg basert på resultatene.

Siste plasser.