• Hjem
  • Kurs
  • Sommerintensivkurs – Nivå A2 (2 uker)

Sommerintensivkurs – Nivå A2 (2 uker)

I de to første ukene av ditt sommerintensive kurs for nivå A2, kan du forvente å lære følgende:

  • Å snakke om været, årstider og klima;
  • Å snakke om aktiviteter både inne og ute;
  • Mer om Norge og det norske samfunnet;
  • Å samhandle i arbeidssituasjoner;
  • Å snakke om følelser og uttrykke ideer og meninger;
  • Å snakke om kroppen og hvordan man føler seg;
  • Å samhandle på sykehuset eller under en legeavtale;
  • Hvordan helsesystemet fungerer, nødetater og annen viktig informasjon.
Du vil også lære om grunnleggende grammatikk, inkludert adjektiver, setningsstruktur, ulike typer preposisjoner og bindeord, samt verb i presens og fortid.

Disse datoene er for studenter som ønsker å starte i begynnelsen av A2-nivået. Hvis du allerede har deltatt på A2, kan du starte når som helst. Vennligst kontakt skolen for test og registrering.

Next month
Previous month

Om ditt norske sommerintensive kurs

På vårt intensive norskkurs i sommer vil du ha undervisning fra mandag til torsdag, fra kl. 08:45 til 13:00, med totalt 20 undervisningstimer per uke.

I ditt sommerkurs vil du ha undervisning fra mandag til torsdag, fra kl. 08:45 til 13:00.
Morgenøkt (08:45 – 10:15):
Start dagene dine med å bruke det norske språket i et livlig klasserom. Du vil delta sammen med læreren din og medelevene dine i å utforske viktige strukturer i norsk, inkludert grammatikk, vokabular og de grunnleggende kommunikasjonsferdighetene: lytting, snakking, lesing og skriving. Disse øktene er interaktive og laget for å bygge en solid grunnmur i språket, og sikre at du ikke bare lærer, men aktivt bruker norsk.
Selvstudietime (10:30 – 11:15):
Etter en kort pause vil du delta i en selvstudieperiode. Her får du tid til å øve på det du har lært, med et utvalg av materiale og øvelser som du får fra læreren din. Det er en mulighet til å repetere og styrke kunnskapen din og til å finne ut hva du synes er utfordrende og trenger svar på. Ressursene er tilpasset det du jobber med.
Ettermiddagssesjon (11:30 – 13:00):
Etter en ny kort pause, vil du komme tilbake og få en økt til samtale og interaksjon. Det er her magien skjer – du vil kunne bruke norsk i et støttende miljø hvor du får fokusere på å forbedre dine snakke- og lytteferdigheter. Her får du delta i livlige diskusjoner, rollespill-scenarioer og gruppeaktiviteter som oppmuntrer til ekte kommunikasjon, og som bygger din selvtillit og etterhvert flytende språk.

Varigheten av kurset vil avhenge av det nivået du ønsker å fullføre. Minimumsvarigheten er én uke.
Forskjellige nivåer vil ha ulik varighet i vårt intensive kurs:
Nivå A1 og A2 har en total varighet på 80 leksjoner, noe som betyr at hvert nivå vil ta 4 uker å fullføre.
Hvis målet ditt er å fullføre nivå B1 eller B2, må du vurdere 160 leksjoner, noe som betyr at hvert fulle nivå vil ta 8 uker.

Skolen vår ligger i Oslo sentrum, 5 minutters gangavstand til all offentlig transport og 3 minutter fra Oslo S (Oslo Sentralstasjon, T-Bane, trikk og buss).

Hvis du er usikker på hvilket nivå som passer best for deg, kan du ta vår plasseringstest. Vi vil anbefale det beste nivået for deg basert på resultatene.

Siste plasser.