• Hjem
  • Kurs
  • B2-nivå kurs – Nettbasert Fullt Nivå

B2-nivå kurs – Nettbasert Fullt Nivå

Det avanserte norske nettbaserte kurset på B2-nivå omfatter:

  • Landet langt mot nord: Få en dypere forståelse av Norges geografi, landets historiske reise fra vikingtiden og fram til det ble en selvstendig nasjon, og Norge som multikulturelt samfunn, inkludert samisk arv og innvandringsmønstre.
  • Livsstil og samfunn: Få et inngående blikk på hverdagslivet i Norge, utforsk emner som typiske dagligdagse aktiviteter, utdanningssystemet, og nyansene i den norske arbeidskulturen, inkludert jobbintervjuprosesser og kontordynamikk.
  • Miljø- og helseperspektiver: Engasjer deg i diskusjoner om Norges strategier for å takle klimaendringer og miljøspørsmål, overgangen til fornybar energi, helsepolitikk og bevissthet rundt mental helse.
  • Kultur og politikk: Et historisk perspektiv på norsk politikk, språk og kunst/kultur. Utforsk Norges deltakelse i internasjonale organer som FN og NATO.
Dette kurset er designet for å gi viderekomne elever et grundig innblikk i norsk kultur, samfunnsnormer og språknyanser.

Siste plasser.