• Hjem
  • Kurs
  • B2.3 og B2.4 Nettbasert Kurs

B2.3 og B2.4 Nettbasert Kurs

Den andre halvdelen av det nettbaserte kurset på B2-nivå i norsk går dypt inn i de rike aspektene ved norsk kultur, samfunn og politikk. Kurset passer for elever på videregående nivå. Læreplanen dekker:

  • Historie: Fra vikingtid til selvstendighet - et omfattende blikk på nasjonens fortid.
  • Nasjonsbygging: Lær om hvordan Norges nasjonale identitet, språk, kunst og kultur har utviklet seg igjennom årene.
  • Kjente kunstnere: Detaljerte studier av anerkjente norske skikkelser som Edvard Munch og Knut Hamsun
  • Demokrati: En grundig analyse av Norges styresett, inkludert dets demokratiske prinsipper og juridiske strukturer.
  • Politiske partier: Et innblikk i de ulike politiske partiene, deres politiske syn og ytringsfriheten i Norge.
  • Norges rolle i verden: Forståelse av Norges roller i internasjonale organisasjoner som NATO og EU, og historiske hendelser som motstandsbevegelsen under andre verdenskrig.
Dette kurset er utformet for å gi studentene en dypere forståelse av norsk historie, det norske samfunnet og den norske kulturen. Studentene vil etter endt kurs ha økt språkferdighetene ytterligere.

Siste plasser.