• Hjem
 • Kurs
 • B1-nivå kurs – Nettbasert Fullt Nivå

B1-nivå kurs – Nettbasert Fullt Nivå

I det norske mellomkurset på B1-nivå fortsetter studentene å arbeide med alt  innholdet de har lært i form av grammatikk og vokabular; De vil kunne uttrykke seg med større kompleksitet og et rikere norsk vokabular. I dette kurset vil studentene forbedre hvordan de:

 • Snakker om å flytte til et nytt sted og lærer et nytt språk, innvandring og utvandring;
 • Diskuterer skolesystemet i Norge, voksenopplæring og ulike karriereveier;
 • Snakker om familien sin og diskuterer emner som ekteskap, skilsmisse, å ha barn;
 • Diskuterer personlig økonomi og sparing, bolig, å kjøpe eller leie hus;
 • Diskuterer informasjon og kommunikasjon, som bruk av mobiltelefon, sosiale medier og andre typer kommunikasjon;
 • Diskuterer ungdom, barneoppdragelse, å oppdra barn i Norge, barns rettigheter og barnevern;
 • Lærer mer om det norske samfunnet og tradisjonene, samiske og andre feiringer;
 • Diskuterer fysisk og mental helse, fysiske aktiviteter, covid-19 og andre helse-relaterte emner;
 • Diskuterer global oppvarming, klimaendringer, energi og natur;
 • Snakker om velferdsstaten: Foreldrepenger, likestilling, eldreomsorg, helsevesen, skatter og fattigdom;
 • Får en bedre forståelse av arbeidslivet i Norge: arbeid og jobbsøking, CV og intervjuer, fagforeninger, rettigheter for ansatte, HMS, likestilling, frilansarbeid, svart arbeid, arbeidsinnvandring;
 • Lærer om norsk industri: ressurser, næringsveier, yrker, velferd og oljefondet;
 • Diskuterer demokrati og menneskerettigheter: demokrati, medborgerskap, ytringsfrihet, likestilling, rasisme, diskriminering og LHBTQI+.
Grammatikk, vokabular og uttale vil også bli forbedret gjennom alle leksjonene.

Siste plasser.