B1.4 Norsk nettbasert kurs

I den siste modulen på B1, mellomnivå, vil studentene lære mer om det norske samfunnet, samtidig som de konsoliderer og forbedrer sin kommunikasjon på norsk. I kurset vil studentene diskutere temaer som:

  • Velferdsstat: Foreldrepenger, likestilling, eldreomsorg, helsevesen, skatter og fattigdom;
  • Arbeidsliv i Norge: fagforeninger, rettigheter for ansatte, HMS, likestilling, frilansarbeid, svart arbeid, arbeidsinnvandring;
  • Norsk industri: ressurser, næringsveier, yrker, velferd og oljefondet;
  • Demokrati og menneskerettigheter: demokrati, medborgerskap, ytringsfrihet, likestilling, rasisme, diskriminering og LHBTQI+
  • Grammatikk, vokabular og uttale vil også bli forbedret gjennom alle leksjonene.

Siste plasser.