B1.4 Norsk klasseromskurs

I den siste modulen av B1-nivået for studenter på mellomnivå,  vil man lære mer om det norske samfunnet, samtidig som man styrker og forbedrer sin kommunikasjon på norsk. I kurset vil studentene diskutere temaer som:

  • Velferdsstaten: Foreldrepenger, likestilling, eldreomsorg, helsetjenester, skatter og fattigdom;
  • Arbeidslivet i Norge: fagforeninger, rettigheter for ansatte, HMS, likestilling, frilansarbeid, svart arbeid, arbeidsinnvandring;
  • Norsk industri: ressurser, næringsveier, yrker, velferd og oljefondet;
  • Demokrati og menneskerettigheter: demokrati, medborgerskap, ytringsfrihet, likestilling, rasisme, diskriminering og LHBTQI+
Grammatikk, ordforråd og uttale vil også bli forbedret i løpet av alle timene.

Om ditt norske kurs med Inlearn

Siden dette er det siste modulen av B1-nivå kurset, vil du fullføre B1-nivået når du fullfører dette kurset. Hvis du ønsker å fortsette dine norske studier etter å ha fullført dette modulen, vil du være klar til å starte på nivå B2.

I våre B1-norskkurs bruker vi den digitale versjonen av boken Stein på Stein og den digitale plattformen. Dette er inkludert i kurset, og studentene trenger ikke å kjøpe noen ekstra materialer.

Siden vi bruker de digitale ressursene i klasserommet koblet til vårt smartboard, anbefales det at studentene tar med en enhet som tillater internettforbindelse og tilgang til plattformen for å få mest mulig ut av timene.

Siste plasser.