B1.3 og B1.4 Pakke Nettbasert

I den tredje og den fjerde modulen på nivå B1, mellomnivå, fortsetter studentene å arbeide med alt de har lært tidligere av grammatikk og vokabular og utvikler en evne til å uttrykke seg med større kompleksitet og et rikere norsk vokabular. I dette kurset vil studentene forbedre hvordan de:

  • Lærer mer om det norske samfunnet og tradisjonene, samiske og andre feiringer;
  • Diskuterer fysisk og mental helse, fysiske aktiviteter, covid-19 og andre helse-relaterte emner;
  • Diskuterer global oppvarming, klimaendringer, energi og natur;
  • Snakker om velferdsstaten: Foreldrepenger, likestilling, eldreomsorg, helsevesen, skatter og fattigdom;
  • Får en bedre forståelse av arbeidslivet i Norge: arbeid og jobbsøking, CV og intervjuer, fagforeninger, rettigheter for ansatte, HMS, likestilling, frilansarbeid, svart arbeid, arbeidsinnvandring;
  • Lærer om norsk industri: ressurser, næringsveier, yrker, velferd og oljefondet;
  • Diskuterer demokrati og menneskerettigheter: demokrati, medborgerskap, ytringsfrihet, likestilling, rasisme, diskriminering og LHBTQI+.
Grammatikk, vokabular og uttale vil også bli forbedret gjennom alle leksjonene.

Last places.