B1.3 og B1.4 Pakke – Klasserom

I den tredje og fjerde modulen av B1-nivået, mellomnivået i norsk kurset, fortsetter studentene å jobbe med alt innholdet de allerede har lært og de utvikler språket videre slik at de kan uttrykke seg mer komplekst og med et rikere norsk ordforråd. I dette kurset vil studentene forbedre hvordan de:

  • Lærer mer om norsk samfunn og tradisjoner, samiske og andre feiringer;
  • Diskuterer fysisk og mental helse, fysiske aktiviteter, covid-19 og andre helse relaterte emner;
  • Diskuterer global oppvarming, klimaendringer, energi og natur.
  • Snakker om velferdsstaten: Foreldrepermisjon, likestilling, eldreomsorg, helsetjenester, skatter og fattigdom;
  • Får en bedre forståelse av arbeidslivet i Norge: Arbeid og jobbsøking, CV og intervjuer, fagforeninger, rettigheter for ansatte, HMS, likestilling, frilansarbeid, svart arbeid, arbeidsinnvandring;
  • Lærer om norsk industri: ressurser, næringer, yrker, velferd og oljefond;
  • Diskuterer demokrati og menneskerettigheter: demokrati, statsborgerskap, ytringsfrihet, likestilling, rasisme, diskriminering og LHBT+.
Grammatikk, ordforråd og uttale vil også bli forbedret i løpet av disse leksjonene.

Om ditt norske kurs med Inlearn

Hvis du ønsker å studere norsk på mellomnivå, men er usikker på hvilken modul du bør melde deg på, kan du gjennomføre plasseringstesten. Vårt team vil evaluere testen din og komme tilbake til deg med anbefaling om nivå og modul.

Hvis du ønsker å lære mer om hva du vil lære i ditt norske kurs, vennligst kontakt oss, så sender vi deg ytterligere detaljer.

Last places.