B1.3 Norsk nettbasert kurs

I den tredje modulen på nivå B1, mellomnivå, fortsetter studentene å arbeide med alt de har lært tidligere i form av grammatikk og vokabular for å uttrykke seg med større kompleksitet og et rikere norsk vokabular. I dette kurset vil studentene forbedre hvordan de:

  • Snakker om flere aspekter av livet, jobb og jobbsøking, CV og intervjuer;
  • Diskuterer nettverksbygging og profesjonelle forbindelser;
  • formidler kunnskap om det norske samfunnet, tradisjoner, samiske og andre feiringer;
  • Diskuterer om mat og husutgifter;
  • Diskuterer fysisk og mental helse, fysiske aktiviteter;
  • Snakker om covid-19 og andre helse-relaterte emner;
  • Diskuterer global oppvarming, klimaendringer, energi og natur.
Grammatikk og vokabular vil også være i fokus gjennom hele kurset.

Siste plasser.