B1.3 Norsk klasseromskurs

I den tredje modulen av B1-nivået i norsk for studenter på mellomnivå, fortsetter studentene å arbeide med alt det de har lært av grammatikk og ordforråd og vil kunne uttrykke seg med større kompleksitet og et rikere norsk vokabular. I dette kurset vil studentene forbedre hvordan de:

  • Kan snakke om hverdags- og arbeidsliv, jobbsøking, CV og intervjuer;
  • Kan diskutere nettverksbygging og profesjonelle forbindelser;
  • Har mer kunnskap om det norske samfunnet mht tradisjoner og feiringer og urfolk (samer);
  • Kan diskutere mat og husholdning; Kan diskutere fysisk og mental helse, fysiske aktiviteter;
  • Kan snakke om covid-19 og andre helsemessige emner;
  • Kan diskutere global oppvarming, klimaendringer, energi og natur.
Grammatikk og ordforråd vil også være et fokus gjennom hele kurset.

Om ditt norske kurs med Inlearn

Nei, alle materialene vil være inkludert i kurset. Etter at du har fullført registreringen din, vil du motta en e-post med ytterligere detaljer og en annen separat e-post med brukernavn og passord til den digitale versjonen av boken og plattformen.

Siden vi bruker de digitale materialene i klasserommet, vil du ha tilgang til et nettbrett under timen slik at du kan få tilgang til dine nettbaserte materialer.

Siste plasser.