B1.2 Norsk klasseromskurs

I den andre modulen av B1-nivået i norsk for studenter på mellomnivå, fortsetter studentene å bygge opp sine norske kommunikasjonsferdigheter med mer komplekse interaksjoner. I timene vil studentene lære mer om hvordan de kan:

  • Snakke om sin familie og diskutere emner som ekteskap, skilsmisse og det å få barn;
  • Diskutere LHBTQI+; Diskutere tjenester på internett; Diskutere personlig økonomi og sparing, bolig, å kjøpe eller å leie et hus;
  • Diskutere informasjon og kommunikasjon, slik som bruk av mobiltelefon, sosiale medier og andre typer kommunikasjon;
  • Diskutere ungdomstid, utdanning, å oppdra barn i Norge, barnerettigheter og barnevern.
Grammatikk og ordforråd vil også være i fokus, og studentene vil ha muligheten til å lære og øve på verb i fortid, nåtid og framtid; setningsstruktur, ulike typer pronomen, adjektiver, aktiv og passiv form.

Om ditt norske kurs med Inlearn

Alle våre studenter får tilgang til den digitale versjonen av boken Stein på Stein, og også tilgang til den digitale plattformen hvor de kan øve og konsolidere mer mellom timene. Dette er allerede inkludert i kurset, så du trenger ikke å kjøpe noe ekstra materiale.

Siden vi bruker de digitale materialene, vil studentene ha tilgang til et nettbrett som de kan bruke for å få tilgang til materialene under kurset.

Dette kurset er det andre modulen av B1-nivået, så du vil kun fullføre en del av nivået med dette kurset. Hvis du ønsker å fullføre hele B1-nivået, kan du finne mer informasjon her.

For å motta deltakerbeviset på slutten av norskkurset ditt, må du delta på minst 80% av timene.

Siste plasser.