• Hjem
 • Kurs
 • B1.1 og B1.2 Nettbasert Kurs

B1.1 og B1.2 Nettbasert Kurs

I den første og den andre modulen av nivå B1,  mellomnivå,  vil studentene kunne konsolidere alt de har lært så langt til mer komplekse samtaler og interaksjoner i sosiale og private sammenhenger. I dette norske språkkurset kan studentene forvente å lære å:

 • Snakke om seg selv og sin bakgrunn;
 • Diskutere drømmer og planer for fremtiden;
 • Diskutere livet på jobben, nye jobbmuligheter og muligheter for å starte egen virksomhet;
 • Snakke om å flytte til et nytt sted og lære et nytt språk;
 • Diskutere innvandring og utvandring;
 • Diskutere skolesystemet i Norge, voksenopplæring og ulike karriereveier;
 • Diskutere demokrati og norsk statsborgerskap.
 • Snakke om familien sin og diskutere emner som ekteskap, skilsmisse, å ha barn;
 • Diskutere LHBTQI+;
 • Diskutere tjenester på internett;
 • Diskutere personlig økonomi og sparing, bolig, kjøpe eller leie hus;
 • Diskutere informasjon og kommunikasjon, som bruk av mobiltelefon, sosiale medier og andre kommunikasjonstyper;
 • Diskutere ungdom, barneoppdragelse, det å oppdra barn i Norge, barns rettigheter og barnevern.
Grammatikk og vokabular vil også være i fokus, og studentene vil ha muligheten til å lære og praktisere  verb i fortid, nåtid og fremtid; setningsstruktur, ulike typer pronomen, adjektiver og passiv vs aktiv form.

Siste plasser.