B1.1 Norsk klasseromskurs

I den første modulen av B1-nivået i norsk for studenter på mellomnivå, vil studentene kunne bruke og forsterke alt de har lært så langt og videre utvikle språket slik at samtaler og interaksjoner i sosiale og private sammenhenger flyter bedre. I dette norskkurset kan studentene forvente å lære:

  • Å snakke om seg selv og sin bakgrunn;
  • Å diskutere drømmer og planer for fremtiden;
  • Å samtale om livet på jobb, nye jobbmuligheter og muligheter for å starte egen virksomhet;
  • Å snakke om å flytte til et nytt sted og lære et nytt språk;
  • Å diskutere innvandring og utvandring;
  • Å diskutere skolesystemet i Norge, læringsmuligheter for voksne og ulike karriereveier;
  • Å diskutere politikk, demokrati og norsk statsborgerskap.
Grammatikk og ordforråd vil også være i fokus, og studentene vil ha muligheten til å lære og å øve mer på verbformer i fortid, nåtid og fremtid; setningsstruktur og repetisjon av all grammatikken lært i tidligere moduler.

Om ditt norske kurs med Inlearn

Dette kurset er det første modulen av B1-kurset. For å fullføre hele B1-nivået, må du delta på kurset i 64 undervisningstimer, med totalt 32 møter à 1 time og 30 minutter. Du kan lese mer om det komplette B1-kurset her.

Hvert universitet har ulike krav når det gjelder nivå av norsk, noen universiteter krever B1 mens andre krever B2. Du må sjekke med ditt universitet hva som gjelder for ditt studium.

Dette kurset er det aller første modulen av B1-nivået, så det gir ikke et sertifikat for at du har fullført hele B1-nivået. Du kan lese mer om det komplette B1-kurset her.

Hvis du ønsker å vite nøyaktig hva du vil lære i ditt norskkurs, kan du kontakte oss og be om å få se pensumet.

Siste plasser.