A2.1 Norsk Klasseromskurs

I den første modulen av norskkurset på nivå A2 vil  studentene fortsette arbeidet med å bygge kunnskap og dermed selvtillit når de kommuniserer på norsk. I dette kurset kan du forvente å lære:

  • Å snakke om været, årstider og klima;
  • Å snakke om aktiviteter inne og ute;
  • Mer om Norge og det norske samfunnet;
  • Å samhandle i arbeidssituasjoner;
  • Å snakke om følelser og uttrykke ideer og meninger;
  • Å snakke om kropp og helse og hvordan de føler seg;
  • Å kommunisere med helsepersonell på sykehus eller hos lege/tannlege;
  • Hvordan helsesystemet fungerer, nødetater og annen viktig informasjon.
Du vil også lære om grunnleggende grammatikk, inkludert adjektiver, setningsstruktur, ulike typer preposisjoner og bindeord, og verb i presens og fortid.

Next month
Previous month

Om ditt norske kurs med Inlearn

Våre norskkurs holdes to ganger i uken, med ulike tidsplaner avhengig av kurset du velger.

Hver modul av kurset består av 16 undervisningstimer, organisert i 8 møter à 1 time og 30 minutter.

Våre norskkurs er designet med økter på 1 time og 30 minutter, med en rask tilnærming. Studentene forventes å jobbe mellom timene for å konsolidere det de har lært i klassen, og oppfordres til å bruke den digitale plattformen for å øve på lytting, lesing, skriving og snakking.

Studentene har ulike tempoer og fremdrift, da dette også avhenger av språkbakgrunn, erfaring med å lære språk, forpliktelsen til å lære språket, eksponering for norsk utenfor klassene og andre personlige faktorer.

Hvis du ønsker å fullføre hele A2-nivået, bør du fullføre 32 undervisningstimer med dette kurset. A2.1 er den første modulen av A2-nivået, som kun vil dekke halvparten av innholdet planlagt for A2-nivået.

Siste plasser.