A1 Nivå Norsk Nettkurs

Første modul av norskkurset på nivå A1 er ideell for studenter som ønsker å begynne å lære norsk. I dette kurset kan du forvente å lære:

  • Å hilse på folk i ulike situasjoner;
  • Å introdusere deg selv og andre;
  • Å snakke om din familie;
  • Å ha grunnleggende samtaler i skole- og arbeidslivskontekst;
  • Å snakke om dine planer og daglige rutiner.
Du vil også lære grunnleggende grammatikk, inkludert pronomen, verb i presens og setningsoppbygging samt bindeord.

Om ditt norske kurs med Inlearn

I våre nettkurs i norsk språk møter lærer og studenter live på Microsoft Teams, med to møter per uke. Hvert møte varer i 1 time og 30 minutter.

I tillegg til leksjonene vil studentene også få tilgang til den digitale boken «På Vei» og e-læringsplattformen for å sikre at de kan jobbe med og konsolidere det de har lært i timene.

Vårt norske kurs inkluderer:

  • Tilgang til den digitale læreboken «På Vei», med lyd for lyttetrening
  • Tilgang til På Vei e-læringsplattform, med øvelser for alle språkets komponenter: lytting, snakking og uttale, lesing og skriving; samt vokabular og grammatikk
  • Sertifikat for deltakelse ved kursets slutt

Hvis du ønsker å lære norsk og fullføre hele A1-nivået, må du delta i kurset i 8 uker, med totalt 32 undervisningstimer. Du kan finne flere detaljer om det fullstendige A1-nivåkurset her.

Siste plasser.