A1-nivå norsk Nettbasert

Første modul i norskkurset på A1-nivå er ideelt for studenter som ønsker å begynne å lære norsk. I dette kurset kan du forvente å lære:

  • Å hilse på folk i ulike situasjoner;
  • Å presentere deg selv og andre;
  • Å snakke om familien din;
  • Å ha grunnleggende samtaler i skole- og arbeidslivskontekst;
  • Å snakke om timeplanen din og daglige rutiner.
Du vil også lære grunnleggende grammatikk, inkludert pronomen, verb i presens og setningskonstruksjon samt bindeord.

Next month
Previous month

Om ditt norske kurs med Inlearn

I våre nettkurs i norsk språk møter læreren og studentene live på Microsoft Teams, med to møter per uke. Hvert møte varer i 1 time og 30 minutter.

I tillegg til leksjonene vil studentene også få tilgang til den digitale boken På Vei og e-læringsplattformen for å sikre at de kan arbeide med og konsolidere det de har lært i klassen.

Vårt norske kurs inkluderer:

  • Tilgang til den digitaleboken På Vei, med lydfiler for lyttetrening
  • Tilgang til På Vei e-læringsplattform, med øvelser for alle språkets komponenter: lytting, snakking og uttale, lesing og skriving; sammen med vokabular og grammatikk
  • Sertifikat for deltakelse ved slutten av kurset

Hvis du ønsker å lære norsk og fullføre hele A1-nivået, må du melde deg på kurset i 8 uker, med totalt 32 undervisningstimer. Du kan finne mer informasjon om det fullstendige A1-nivåkurset her.

Siste plasser.